LxnChan

LxnChan

🏢  Ning's Dreamy Factory.
V2EX 第 543590 号会员,加入于 2021-04-25 00:57:34 +08:00
38 S 29 B
Ubuntu 20 PPTP 提示错误的 IP 段
程序员  •  LxnChan  •  27 天前  •  最后回复来自 cdlnls
2
VNC 反代出去总是被爆破,又不想把黑名单设置为 0
Linux  •  LxnChan  •  35 天前  •  最后回复来自 abcfy2
31
有没有什么大学生的专属优惠
程序员  •  LxnChan  •  40 天前  •  最后回复来自 jedz
3
Ubuntu Desktop 作为服务器系统有必要定时重启吗
Ubuntu  •  LxnChan  •  47 天前  •  最后回复来自 CokeMine
41
Ubuntu Desktop 的 fsck 如何在系统启动时自动修复硬盘错误?
 •  1   
  Linux  •  LxnChan  •  73 天前  •  最后回复来自 LxnChan
  3
  QEMU 如何能启动 Android 镜像(非 x86)?
  Android  •  LxnChan  •  76 天前  •  最后回复来自 zyffy
  9
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1210 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 16ms · UTC 18:52 · PVG 02:52 · LAX 10:52 · JFK 13:52
  ♥ Do have faith in what you're doing.