V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
zackZhong
V2EX  ›  推广

年终了,一起来抽个 iPhone 14 Pro 过年呀

 •  
 •   zackZhong · 292 天前 · 16284 次点击
  这是一个创建于 292 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  参与方式:

  进华泰圣诞活动群,通过群专属链接在华泰国际开户并且首次入金超过 2 万港币,即可获得抽奖机会。

  可以 30 人抽一个 iPhone 14 Pro 256 G ,45 人抽 iPhone 14 Pro 256G + AirPods3 代,比年会中奖概率大很多。

  另外,入金还可以可以获得 1000 多奖励。

  同时,可以邀请身边的朋友入金,朋友通过群里渠道链接开户并且入金 2 万港币(或 2800 美元以上)以上,则视为一个有效邀请,每个有效邀请奖励 100 元微信红包,上不封顶。


  更多详细信息和活动群二维码,可以点击腾讯文档查看:

  [圣诞节入金抽手机活动]( https://docs.qq.com/doc/DYXBjaUl3QmFQWGxm?&u=beaa734f84f74c0eb8e942a622e2c4b9)


  另外,也给 v 站的小伙伴带了一些抽奖,对于回复此贴的小伙伴,抽 500 微信红包, 一共 10 位,每人 50 元,根据楼层数抽奖

  抽奖时间:2022.12.17: 24:00 , 到时候记得回看此贴哈
  第 1 条附言  ·  292 天前

  更新一下活动群二维码:

  活动完整介绍:

  https://docs.qq.com/doc/DYXBjaUl3QmFQWGxm

  第 2 条附言  ·  291 天前

  更新一下二维码:

  另外,抽奖小程序已经写好了,明天会使用这个来抽奖:

  程序介绍: https://www.v2ex.com/t/902922

  源码地址: https://codepen.io/xueqi/pen/zYagXvB

  第 3 条附言  ·  289 天前

  中奖结果如下:

  44, 150, 340, 388, 579, 724,756,817,988, 1000, 恭喜以上小伙伴。

  请以上小伙伴发封邮件联系 [email protected], 邮件标题: 中奖-v2ex-楼层数,正文内容 附上 v2ex 个人首页截图,用以验证身份,通过后,会发微信红包群二维码你的邮箱上,加群领取红包即可,谢谢!

  嫌麻烦的同学可以留个微信号 @ 我, 我加你微信也行。

  1078 条回复    2022-12-26 10:39:03 +08:00
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ... 11  
  hccsoul
      1
  hccsoul  
     292 天前
  凑个分母~~~~~
  redtree
      2
  redtree  
     292 天前
  支持一下
  gujuji
      3
  gujuji  
     292 天前 via iPhone
  支持一波
  SuperXRay
      4
  SuperXRay  
     292 天前
  支持一下
  timeromantic
      5
  timeromantic  
     292 天前
  凑个分母
  chihiro2014
      6
  chihiro2014  
     292 天前
  当个分子
  legendORld
      7
  legendORld  
     292 天前
  凑个分母~
  flybears
      8
  flybears  
     292 天前
  分子
  dcty
      9
  dcty  
     292 天前
  既当分子又当分母。
  geekershared
      10
  geekershared  
     292 天前
  支持
  yuseoikei
      11
  yuseoikei  
     292 天前
  凑个分母
  mazhiyuan
      12
  mazhiyuan  
     292 天前
  凑个分母~
  mocktheend
      13
  mocktheend  
     292 天前
  支持一下
  leimu012
      14
  leimu012  
     292 天前
  分母+1
  Xyg12133617
      15
  Xyg12133617  
     292 天前
  这得来做分母呀~
  molvqingtai
      16
  molvqingtai  
     292 天前 via Android
  分子
  elshir
      17
  elshir  
     292 天前
  当一次分子🥹
  admol
      18
  admol  
     292 天前
  +1
  startdust
      19
  startdust  
     292 天前
  凑个分母
  konnga403
      20
  konnga403  
     292 天前
  1
  VersionGod1
      21
  VersionGod1  
     292 天前
  来当分母了
  WanzizZ
      22
  WanzizZ  
     292 天前
  凑个分母
  fo3xx
      23
  fo3xx  
     292 天前
  分母+1
  XuHuan1025
      24
  XuHuan1025  
     292 天前
  支持一下
  glaucus
      25
  glaucus  
     292 天前
  蹭蹭
  K2
      26
  K2  
     292 天前
  这个华泰证券是只能交易港股吗?
  iPhoneilike
      27
  iPhoneilike  
     292 天前 via iPhone
  我来组成分母
  yunwind
      28
  yunwind  
     292 天前
  1
  sun522198558
      29
  sun522198558  
     292 天前 via iPhone
  abigeater
      30
  abigeater  
     292 天前
  凑个分母
  cedoo22
      31
  cedoo22  
     292 天前
  分母
  Tanf
      32
  Tanf  
     292 天前
  试试运气
  TOUJOURSER
      33
  TOUJOURSER  
     292 天前
  支持一下
  luolingxiao
      34
  luolingxiao  
     292 天前
  1
  ruooooooli
      35
  ruooooooli  
     292 天前
  来个分母~~~
  zackZhong
      36
  zackZhong  
  OP
     292 天前
  群活动二维码: https://imgse.com/i/zouYe1
  GeorgeGalway
      37
  GeorgeGalway  
     292 天前
  试试运气
  int11
      38
  int11  
     292 天前
  支持一下
  lvyouchn
      39
  lvyouchn  
     292 天前
  字数补丁
  so2back
      40
  so2back  
     292 天前
  分母
  SQLException
      41
  SQLException  
     292 天前
  分母
  bigpeach
      42
  bigpeach  
     292 天前
  支持一下
  jarl
      43
  jarl  
     292 天前
  凑个分母
  densuc
      44
  densuc  
     292 天前
  凑个分母
  Mryang
      45
  Mryang  
     292 天前
  新年快乐
  mmuggle
      46
  mmuggle  
     292 天前
  滴滴
  zbsup
      47
  zbsup  
     292 天前
  来当分子了
  EchoDeveloper
      48
  EchoDeveloper  
     292 天前 via iPhone
  凑个分母🐽🐽
  xiaoen
      49
  xiaoen  
     292 天前
  凑个分母
  falsemask
      50
  falsemask  
     292 天前
  分子+1
  echoo00
      51
  echoo00  
     292 天前
  我当分子
  pingkoko
      52
  pingkoko  
     292 天前
  凑个分子~从来没中过
  freetree
      53
  freetree  
     292 天前 via Android
  新年嗨皮
  leezp
      54
  leezp  
     292 天前
  凑个分母
  bucketcheng
      55
  bucketcheng  
     292 天前
  分子+1
  uCharles
      56
  uCharles  
     292 天前
  分母来也,到时候抽中了麻烦 @一下😁❤️❤️❤️❤️❤️
  afuning
      57
  afuning  
     292 天前
  凑个热闹
  yycys
      58
  yycys  
     292 天前
  分子+1
  zhumengyang
      59
  zhumengyang  
     292 天前
  ++
  zhanggg
      60
  zhanggg  
     292 天前
  凑分子
  tuine
      61
  tuine  
     292 天前
  分母
  hb1988
      62
  hb1988  
     292 天前
  ++++分子
  FPL
      63
  FPL  
     292 天前 via iPhone
  支持一下
  throcean
      64
  throcean  
     292 天前
  凑分母
  CrossEntropy
      65
  CrossEntropy  
     292 天前
  分子+1
  kldd529
      66
  kldd529  
     292 天前
  打卡
  startisan
      67
  startisan  
     292 天前
  凑个分母
  jasonchen168
      68
  jasonchen168  
     292 天前
  分子
  lingc
      69
  lingc  
     292 天前
  凑个分母
  DongDongProMax
      70
  DongDongProMax  
     292 天前
  分子+1
  wszzh
      71
  wszzh  
     292 天前
  我来组成分子
  crazytudou
      72
  crazytudou  
     292 天前
  没中过奖
  GreatAuk
      73
  GreatAuk  
     292 天前
  💤
  roding
      74
  roding  
     292 天前
  凑数+1
  luqingliang
      75
  luqingliang  
     292 天前
  你好呀
  geekRock
      76
  geekRock  
     292 天前
  凑数+1
  luchenqun
      77
  luchenqun  
     292 天前
  不要过度努力工作,因为太努力工作,可能会伤害自己的身体。有些事不是努力就可以做到的,年轻人要客观地认清自己,找到适合自己的路后再努力,因为这个世界并不是很公平。
  tim9527
      78
  tim9527  
     292 天前 via Android
  来当分母了
  cheng12308
      79
  cheng12308  
     292 天前
  凑数 1111
  6364v2
      80
  6364v2  
     292 天前
  凑个分母
  ddr2zt
      81
  ddr2zt  
     292 天前
  来试试运气
  alexjjj
      82
  alexjjj  
     292 天前
  支持一下
  zjw7sky
      83
  zjw7sky  
     292 天前
  分子+1
  xiaoliu926
      84
  xiaoliu926  
     292 天前
  凑个分母
  liangsen
      85
  liangsen  
     292 天前
  凑数+1
  namek
      86
  namek  
     292 天前
  资瓷一下卤煮
  totoroLawrence
      87
  totoroLawrence  
     292 天前
  test, 测试中奖概率
  ys2016814
      88
  ys2016814  
     292 天前
  分母++
  Dorian101
      89
  Dorian101  
     292 天前
  分母分子
  snpdcfg
      90
  snpdcfg  
     292 天前
  test+1
  Tiking
      91
  Tiking  
     292 天前
  支持一下
  villaye
      92
  villaye  
     292 天前
  凑一下
  sxbkwsj
      93
  sxbkwsj  
     292 天前
  我来组成分母
  yuhuazhu
      94
  yuhuazhu  
     292 天前
  凑个子
  timfei
      95
  timfei  
     292 天前
  支持!
  sprit
      96
  sprit  
     292 天前
  分母
  prodan
      97
  prodan  
     292 天前
  Hello, World
  TAFMT
      98
  TAFMT  
     292 天前
  分母+1
  yghack
      99
  yghack  
     292 天前
  凑一下
  hewiefsociety
      100
  hewiefsociety  
     292 天前
  我觉得我可以,希望你也这么觉得 O(∩_∩)O
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ... 11  
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   实用小工具   ·   705 人在线   最高记录 6067   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 30ms · UTC 21:07 · PVG 05:07 · LAX 14:07 · JFK 17:07
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.