V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
Sponsored by
LinkedIn
不坐班的神仙工作 · 去任何你想去的地方远程,赚一线城市的工资
2000 个不用出门 Social 的全球远程工作,帮助 V2EX 的小伙伴开启全新的工作方式。
Promoted by LinkedIn
moguiyu
V2EX  ›  2018

5.1 还在加班的来吼一声

 •  
 •   moguiyu · 2018-05-01 19:48:28 +08:00 · 1854 次点击
  这是一个创建于 1610 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  吼~~~

  13 条回复    2018-05-01 22:36:02 +08:00
  lany
      1
  lany  
     2018-05-01 19:56:34 +08:00 via Android
  嗷呜~
  winneter
      2
  winneter  
     2018-05-01 20:00:43 +08:00 via Android
  喵喵喵
  a1044634486
      3
  a1044634486  
     2018-05-01 20:04:01 +08:00 via Android
  喵嗷污~
  243205964
      4
  243205964  
     2018-05-01 20:07:57 +08:00 via Android
  嘤嘤嘤
  lution
      5
  lution  
     2018-05-01 20:09:11 +08:00
  公司没开空调,热的不行啊
  huluhulu
      6
  huluhulu  
     2018-05-01 20:10:54 +08:00 via iPhone
  艹,三倍工资拿得爽啊,真羡慕
  IamJ
      7
  IamJ  
     2018-05-01 20:14:11 +08:00
  83f420984
      8
  83f420984  
     2018-05-01 20:18:42 +08:00 via iPhone
  刚被公司开除了😭
  shell314
      9
  shell314  
     2018-05-01 20:19:46 +08:00 via Android
  嘤嘤嘤嘤
  whileFalse
      10
  whileFalse  
     2018-05-01 20:55:00 +08:00
  连加三天,每天 9 小时。估计没有加班费。
  bolide2005
      11
  bolide2005  
     2018-05-01 21:08:02 +08:00 via Android
  @83f420984 真的假的啊……
  zhlssg
      12
  zhlssg  
     2018-05-01 22:31:22 +08:00 via iPhone
  @83f420984 老哥那么稳的?
  83f420984
      13
  83f420984  
     2018-05-01 22:36:02 +08:00 via iPhone
  @zhlssg
  @bolide2005 加班太严重,不给加班费,如果晚上要上线就不让出去吃晚饭,要么上完线了才能出去吃,要么自己点外卖😭
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2960 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 43ms · UTC 12:06 · PVG 20:06 · LAX 05:06 · JFK 08:06
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.