V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
Sephinroth
V2EX  ›  二手交易

出一个 64G 的 CZ80

 •  
 •   Sephinroth · 2017-12-18 15:07:10 +08:00 · 835 次点击
  这是一个创建于 1651 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  去年 9 月购于京东,使用无任何问题,180 元包普通快递,站内联络。
  第 1 条附言  ·  2017-12-18 19:11:17 +08:00
  第 2 条附言  ·  2017-12-18 19:14:30 +08:00
  已出。
  8 条回复    2017-12-18 19:19:06 +08:00
  ScotGu
      1
  ScotGu  
     2017-12-18 15:17:42 +08:00
  爆照,看包浆。
  small32
      2
  small32  
     2017-12-18 16:24:04 +08:00
  有照片吗
  lyo710
      3
  lyo710  
     2017-12-18 16:47:50 +08:00
  @Sephinroth 有意,Q1038833
  Moorj
      4
  Moorj  
     2017-12-18 16:53:24 +08:00
  好东西
  ytpig
      5
  ytpig  
     2017-12-18 17:12:28 +08:00
  三年期还是四年前黑五的时候美亚入手,64g,花了不到 200,当时京东貌似是 400 多还是多少
  Sephinroth
      6
  Sephinroth  
  OP
     2017-12-18 19:09:47 +08:00
  Sephinroth
      7
  Sephinroth  
  OP
     2017-12-18 19:10:29 +08:00
  ↑ 补上闲鱼链接:
  http://a.fixnone.com/F.2RgOL
  small32
      8
  small32  
     2017-12-18 19:19:05 +08:00 via Android
  速度太快了😂😂😂
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   947 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 25ms · UTC 20:39 · PVG 04:39 · LAX 13:39 · JFK 16:39
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.