V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
LiMingze
V2EX  ›  二手交易

询价:泡面已有,想收个 kindle

 •  
 •   LiMingze · 226 天前 · 824 次点击
  这是一个创建于 226 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  现在 kindle 啥价格
  v 友有二手出吗,坐标杭州
  9 条回复    2023-04-23 21:30:21 +08:00
  huayi2
      1
  huayi2  
     226 天前
  还是手机大小的阅读器更方便
  techNoir
      2
  techNoir  
     226 天前
  我有加我 aHNoMTc2NzQxMjA4MTg=( base64 )
  freee
      3
  freee  
     226 天前
  询价:PW4 ,8G ,自用橙色
  xbh1794970183564
      4
  xbh1794970183564  
     225 天前
  kpw3 ,300 到付,杭州
  xbh1794970183564
      5
  xbh1794970183564  
     225 天前
  只有裸机,没有其他配件哈(盒子之类的),还有个不是原装的充电器
  LiMingze
      6
  LiMingze  
  OP
     225 天前
  @techNoir 啥型号啊
  LiMingze
      7
  LiMingze  
  OP
     225 天前
  @freee 啥价呢
  augus
      8
  augus  
     225 天前
  我有个 kpw1 带背光的那个款,很新,原盒,还有保护套。230.
  freee
      9
  freee  
     225 天前
  @LiMingze 399 ,可包邮
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   实用小工具   ·   3393 人在线   最高记录 6543   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 38ms · UTC 04:49 · PVG 12:49 · LAX 20:49 · JFK 23:49
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.