V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
Gboyland
V2EX  ›  二手交易

出国行 ps4 pro 单手柄 7109b 机器成色很新

 •  
 •   Gboyland · 327 天前 · 737 次点击
  这是一个创建于 327 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  国行 7109b 机型,机器很新,单手柄,箱子丢了,说明书能找找,原装耳机也能找找。 系统应该是最新的,前两天开机就自动更新了。 带一个电子帐号:血源、暴雨、还有啥我忘了 温州地区自提最好,有意请联系 暂定价格 1300 ,可以谈。 迟点上黄鱼链接

  14 条回复    2023-05-03 19:15:56 +08:00
  Gboyland
      1
  Gboyland  
  OP
     327 天前
  dddddd
  Gboyland
      2
  Gboyland  
  OP
     327 天前
  7209b 机型 更正
  jokerli
      3
  jokerli  
     327 天前
  我有意 老哥
  Gboyland
      4
  Gboyland  
  OP
     327 天前
  @jokerli 怎么联系 好久没用 v2 了 绿色软件怎么发来着
  jokerli
      5
  jokerli  
     327 天前
  @Gboyland #4 base64 加密
  Gboyland
      6
  Gboyland  
  OP
     327 天前
  @jokerli 这个 U3VuR183Njc=
  Gboyland
      7
  Gboyland  
  OP
     327 天前
  机器还在 来个哥们收了
  Gboyland
      8
  Gboyland  
  OP
     326 天前
  Gboyland
      9
  Gboyland  
  OP
     326 天前
  44CQ6Zey6bG844CRaHR0cHM6Ly9tLnRiLmNuL2guVXM4ZXR6Yz90az05YVg3ZGtLNU9vTSBDWjM0NTcg44CM5oiR5Zyo6Zey6bG85Y+R5biD5LqG44CQ5Ye6UFM0IHBybyDlm73ooYwgNzIwOWIg5py65Z6L77yM5py65Zmo5b6I5paw77yM5Y2V5omL5p+E77yM44CR44CNCueCueWHu+mTvuaOpeebtOaOpeaJk+W8gA==
  Gboyland
      10
  Gboyland  
  OP
     326 天前
  @Gboyland 海鲜市场
  Gboyland
      11
  Gboyland  
  OP
     323 天前
  还在还在
  shiftx
      12
  shiftx  
     314 天前 via Android
  数字版还是光驱版
  Gboyland
      13
  Gboyland  
  OP
     314 天前
  @shiftx 光驱版啊 我卖的是 PS4 PRO 不是 PS5
  Gboyland
      14
  Gboyland  
  OP
     298 天前
  继续出继续出
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   实用小工具   ·   812 人在线   最高记录 6543   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 32ms · UTC 21:11 · PVG 05:11 · LAX 13:11 · JFK 16:11
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.