V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
xingstar
V2EX  ›  北京

建了一个北京的生活交流群

 •  
 •   xingstar · 221 天前 · 10736 次点击
  这是一个创建于 221 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  参考另外的博主,建了一个北京的生活交流群

  在这里,你可以自由分享你的生活点滴、聊天交流、发布活动邀约、建立自己的社交圈、参与线上或者线下活动又或者是分享各种搞钱的想法跟一些落魄的经验。

  疫情过去了,要折腾起来啊,希望对搞钱感兴趣的朋友能多交流,集思广益。新手也没关系,多尝试呗。

  留号我拉

  第 1 条附言  ·  220 天前
  [Imgur]( https://imgur.com/hR01CxQ) 扫这个吧,天啦,加不动了,我要去搬会砖头了😂 不能一直摸鱼
  262 条回复    2023-07-25 15:49:21 +08:00
  1  2  3  
  jianjian714
      1
  jianjian714  
     221 天前
  MTU3MzY5NzA3Mjc=
  wuxianliang
      2
  wuxianliang  
     221 天前 via Android
  V3V4aWFubGlhbmdEZXY=
  hsuvee
      3
  hsuvee  
     220 天前
  bGludXh6dw==
  harlansboy
      4
  harlansboy  
     220 天前
  uuleeboy
  apgmer
      5
  apgmer  
     220 天前
  YXBnbWVy
  xingstar
      6
  xingstar  
  OP
     220 天前
  xingstar
      7
  xingstar  
  OP
     220 天前
  @apgmer OK
  gordonbeijing
      8
  gordonbeijing  
     220 天前
  c2Vhc3VuMDUwNg==
  ztc
      9
  ztc  
     220 天前
  ZzEwNDQ4NDk0ODI=
  Heisenhower
      10
  Heisenhower  
     220 天前
  QXNwaXJlX1lf
  AlvaMu
      11
  AlvaMu  
     220 天前
  YWx2YW11ODA2OQ==
  xingstar
      12
  xingstar  
  OP
     220 天前
  @gordonbeijing 大佬,找不到解密后的账号啊
  @ztc ok 了
  angeltop
      13
  angeltop  
     220 天前
  bmV0ZW5k
  SeanDragon
      14
  SeanDragon  
     220 天前
  VmlkZS1Db3JfTWV1bQ==
  xingstar
      15
  xingstar  
  OP
     220 天前
  Diego01
      16
  Diego01  
     220 天前
  RGllZ29fU2hp
  kissmenow
      17
  kissmenow  
     220 天前
  TEJfMTk0MzE=
  wangruilin
      18
  wangruilin  
     220 天前
  aXN3YW5ncnVpbGlu
  xingstar
      19
  xingstar  
  OP
     220 天前
  GLee9507
      20
  GLee9507  
     220 天前
  c2hpbGl1ZGlhbm5hbw==
  ize
      21
  ize  
     220 天前
  YzEzNy03MyUwQQ==
  onlyForward
      22
  onlyForward  
     220 天前
  cG9iYnkxMjM=
  devswork
      23
  devswork  
     220 天前
  两层 base64:
  ZEdsaGJtSjNZMmhwYm1FPQ==
  em0miao0
      24
  em0miao0  
     220 天前
  d3hsaXVzaGFu
  xingstar
      25
  xingstar  
  OP
     220 天前
  @GLee9507
  @onlyForward 好了

  @ize 要不大佬加我吧,解密出来的我加不上 eGluZ3N0YXJ4
  @gordonbeijing 要不大佬加我吧,解密出来的我加不上 eGluZ3N0YXJ4
  mmdi
      26
  mmdi  
     220 天前
  ZG1mb3dtdA==
  xingstar
      27
  xingstar  
  OP
     220 天前
  c2ch
      28
  c2ch  
     220 天前
  cmVnaXN0MjAxMDk= 求拉
  styleShen
      29
  styleShen  
     220 天前
  c21pbGUyNjk3ODY1NDg=
  810244966
      30
  810244966  
     220 天前
  SE1DSFhE
  zoyua
      31
  zoyua  
     220 天前
  aW16b3l1YQ==
  xingstar
      32
  xingstar  
  OP
     220 天前
  @mmdi OK
  nc4697
      33
  nc4697  
     220 天前
  eTB1cWlhbnR1
  lcc142625
      34
  lcc142625  
     220 天前
  UGlzY2VzTGFkcw==
  wangqiang123
      35
  wangqiang123  
     220 天前
  MTg2MjE3NzMzMTQ=
  hsuvee
      36
  hsuvee  
     220 天前
  二维码在这里

  [Imgur]( https://imgur.com/hR01CxQ)
  384094206wz
      37
  384094206wz  
     220 天前
  VEdWMlpYSmZWMkZ1Wnc9PQ==
  xingstar
      38
  xingstar  
  OP
     220 天前
  boywithlove
      39
  boywithlove  
     220 天前
  两层:YW05bGFtOWxYekl3TWpnPQ==
  l01306
      40
  l01306  
     220 天前
  aW5mem9l
  dsgdsfh
      41
  dsgdsfh  
     220 天前
  TFlZX2dhdGl0YQ==
  TingFeng9
      42
  TingFeng9  
     220 天前
  SDEwMDAxaQ==
  graetdk
      43
  graetdk  
     220 天前
  Z3JlYXRkaw==
  xingstar
      44
  xingstar  
  OP
     220 天前
  redhujiao
      45
  redhujiao  
     220 天前
  RVZBLTAxLXByb3Rv
  XuHuan1025
      46
  XuHuan1025  
     220 天前
  dHprX2t4aGg=
  vgbhfive
      47
  vgbhfive  
     220 天前
  dmdiaGZpdmU=
  tkHello
      48
  tkHello  
     220 天前
  QWlfXzAyMjI=
  tkHello
      49
  tkHello  
     220 天前
  已加
  cpluspython
      50
  cpluspython  
     220 天前 via iPhone
  ZGV2ZWxvcHRoZWFwcA==

  谢谢
  a566
      51
  a566  
     220 天前
  你上个二维码啊
  personage
      52
  personage  
     220 天前
  enhkMTUzNDEyNDkwNQ==
  xingstar
      53
  xingstar  
  OP
     220 天前
  @dsgdsfh 大佬你加我吧,没找到你的账号,加我吧 eGluZ3N0YXJ4
  @boywithlove
  @l01306
  @TingFeng9
  @graetdk OK 了
  enenlee
      54
  enenlee  
     220 天前
  c2VydmVyLTQwNA==
  Djaron
      55
  Djaron  
     220 天前
  Vy1KZWZmcmV5LURvbmcK
  xingstar
      56
  xingstar  
  OP
     220 天前
  [Imgur]( https://imgur.com/hR01CxQ) 扫这个吧,天啦,加不动了,我要去搬会砖头了😂 不能一直摸鱼
  cooaer
      57
  cooaer  
     220 天前 via Android
  b3dvMG8wb3dv
  starli9ht
      58
  starli9ht  
     220 天前
  U3Rlcm5lbmxpY2h0Xzk4
  susuper
      59
  susuper  
     220 天前
  ZzQyN180Mjc=
  BruceTu
      60
  BruceTu  
     220 天前
  QnJ1Y2VUdV83MTU= 谢谢
  lxyz123
      61
  lxyz123  
     220 天前
  eWZmMTUwNzMzOTY2NTk=
  0x663
      63
  0x663  
     220 天前
  xiaoxixi
      64
  xiaoxixi  
     220 天前
  a2lsbHp5dA==
  hfl1995
      65
  hfl1995  
     220 天前
  aGVsbG9nZWVrdg==
  liubaicai
      66
  liubaicai  
     220 天前
  bGl1c2h1YWlfYmFpY2Fp 谢谢
  getoffworkontime
      67
  getoffworkontime  
     220 天前
  MTcyNzgxNTA3NjM=
  ysjdx
      68
  ysjdx  
     220 天前
  cmFuaG91 谢谢
  zzzaloha
      69
  zzzaloha  
     220 天前
  enp6ODM1MzkwODk5
  boyuanhao
      70
  boyuanhao  
     220 天前
  MjkwNzU4NDY1
  bricklion
      71
  bricklion  
     220 天前
  MTU4NTUxNzQ3NzI=
  w469789747
      72
  w469789747  
     220 天前
  amlhbmRpZTc4OQ== 求拉
  11rn
      73
  11rn  
     220 天前
  bGxtVEFUCg==
  kaiseryang
      74
  kaiseryang  
     220 天前
  求拉 a2Fpc2VyX3l6
  chengyulong
      75
  chengyulong  
     220 天前
  Y3lsOTgwMDk2Njk4
  zbflcy
      76
  zbflcy  
     220 天前
  emJmLWxjeQ==
  zhaokun
      77
  zhaokun  
     220 天前
  UWl1enpraw==
  centerzZ
      78
  centerzZ  
     220 天前
  d29yazAwN18K
  laodouchi
      79
  laodouchi  
     220 天前
  bGFvZG91Y2hp
  onvno
      80
  onvno  
     220 天前 via Android
  d2VpZG9uZy1saQ==
  dzjx
      81
  dzjx  
     220 天前
  YWJzaW50aGU3 。谢谢~
  farah9
      82
  farah9  
     220 天前 via iPhone
  用毛 wx ,群聊记录在衙门用久保存的
  phatzhong24
      83
  phatzhong24  
     220 天前
  Wl9NaW5DaGFv 谢谢
  yinchunde
      84
  yinchunde  
     220 天前
  张小龙同本站 ID ,求拉
  zherzi
      85
  zherzi  
     220 天前
  emhlcnpp 谢谢
  Severn
      86
  Severn  
     220 天前
  YmllYmVyMTIzNDU2
  q1angch0u
      87
  q1angch0u  
     220 天前
  cTFhbmdjaDB1Cg==
  Pogbag
      88
  Pogbag  
     220 天前
  bnBvbGxsYg== 谢谢 op
  simoger
      89
  simoger  
     220 天前
  RDVfRmFucw==
  longgediyi999
      90
  longgediyi999  
     220 天前
  5b6u5L+h5Y+377yaeGxpbmdqcw==
  a935855375
      91
  a935855375  
     220 天前
  MTc2MTAxMTkzNTg= 求拉
  dazuitian
      92
  dazuitian  
     220 天前
  aHVhbmdndWEyMzg4
  taerbao
      93
  taerbao  
     220 天前
  Z3VvX3NodWFpXw==
  jiaojf
      94
  jiaojf  
     220 天前
  MTMxMzcwMDk2OTM=
  kzh
      95
  kzh  
     220 天前
  a2tra2trNmdlaw==
  zobel
      96
  zobel  
     220 天前
  emhhb1pvbmI=
  swcumt
      97
  swcumt  
     220 天前
  R3NQeXRob24K
  Destino
      98
  Destino  
     220 天前
  ZHJlYW1lcmhzYw==
  rickzrn
      99
  rickzrn  
     220 天前
  cmlja3pybg== 谢谢 OP
  582217
      100
  582217  
     220 天前
  dzU4MjIxNw==
  谢谢楼主
  1  2  3  
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   实用小工具   ·   1926 人在线   最高记录 6067   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 42ms · UTC 05:51 · PVG 13:51 · LAX 22:51 · JFK 01:51
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.