V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
zhigang1992
V2EX  ›  二手交易

late 2013 mbp 16G/256G i7

 •  
 •   zhigang1992 · 295 天前 · 838 次点击
  这是一个创建于 295 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  苹果 13 年 15 寸 MacBook Pro

  内存
  16GB

  固态硬盘
  256G SSD

  显卡型号
  Intel Iris Pro Graphics

  CPU 型号
  2.3GHz Intel Core i7


  ~ 键失灵(淘宝 100+可以换一个键盘)
  没有包装盒
  电源比较烂,但是还能用

  ¥2800 到付

  [闲鱼] https://m.tb.cn/h.frVO3ZH?tk=vou32iUyUNQ 「我在闲鱼发布了 [苹果 13 年 15 寸 MacBook Pro ] 」
  点击链接直接打开
  第 1 条附言  ·  293 天前
  降价到 2000
  第 2 条附言  ·  254 天前
  已出
  6 条回复    2022-04-19 14:59:10 +08:00
  rahuahua
      1
  rahuahua  
     295 天前   ❤️ 1
  我 15 款 15 寸 i7 2500 都没人询问 囧
  Chengyaojin
      2
  Chengyaojin  
     295 天前 via iPhone
  @rahuahua 有意 加下 qq NTM1MDMyMjg=
  Liuthx
      3
  Liuthx  
     294 天前
  @rahuahua 同有意, 微信 MTUwMzc0MDczMTc=
  shaojz2005
      4
  shaojz2005  
     294 天前
  15 款 lq2 ,2500 还是能打的
  WenjieYe
      5
  WenjieYe  
     293 天前
  我半年前出的 1500 ,还是没有暗病的。
  karlfu
      6
  karlfu  
     293 天前
  @rahuahua 换个 1T SSD ,除了重点还能战好几年。
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   实用小工具   ·   1247 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 38ms · UTC 20:07 · PVG 04:07 · LAX 12:07 · JFK 15:07
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.