V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
inSpring
V2EX  ›  杭州

很想知道 V 友们在杭州哪个板块(区)生活/工作?

 •  
 •   inSpring · 104 天前 · 3094 次点击
  这是一个创建于 104 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  来来来,冒个泡,看看 V 站上的朋友们都在杭州哪个地方生活 /工作。
  21 条回复    2022-04-15 14:54:57 +08:00
  inSpring
      1
  inSpring  
  OP
     104 天前
  萧山钱江世纪城
  Jaosn
      2
  Jaosn  
     104 天前
  滨江浦沿 / 未来科技城
  zkqiang
      3
  zkqiang  
     103 天前
  估计很多人工作在未科,生活在良渚。。。
  xu45525584
      4
  xu45525584  
     103 天前
  life 良渚 杜甫村地铁站 work 人工智能小镇
  ersan
      5
  ersan  
     102 天前
  拱墅 /西湖
  adrianXu
      6
  adrianXu  
     102 天前
  闲林 /梦想小镇
  kisick
      7
  kisick  
     102 天前 via iPhone
  萧山朝阳 钱江世纪城
  HotdogCai
      8
  HotdogCai  
     101 天前
  拱墅 /未科
  sgq1128
      9
  sgq1128  
     101 天前
  闲林 /蒋村
  MonkeyJon
      10
  MonkeyJon  
     100 天前
  钱塘 /钱塘
  keshawnvan
      11
  keshawnvan  
     100 天前
  未科 /未科
  andyduan
      12
  andyduan  
     99 天前
  life 闸弄口 /work 滨江长河
  workingonescape
      13
  workingonescape  
     99 天前
  未科 /未科
  coolworker
      14
  coolworker  
     96 天前
  上城 /滨江
  zhujq
      15
  zhujq  
     95 天前
  钱江世纪城 /西湖翠苑
  korio
      16
  korio  
     94 天前
  制造业,在临平
  gaocc
      17
  gaocc  
     94 天前
  上城 /拱墅
  edwardChen
      18
  edwardChen  
     92 天前
  勾庄 /滨江
  blurh11E27
      19
  blurh11E27  
     82 天前
  西湖
  perpetually
      20
  perpetually  
     81 天前
  拱墅 /西湖
  A555
      21
  A555  
     78 天前
  之江 /滨江
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1238 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 22ms · UTC 23:37 · PVG 07:37 · LAX 16:37 · JFK 19:37
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.