V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
爱意满满的作品展示区。
StepfenShawn
V2EX  ›  分享创造

高中小伙用粤语编程语言自制 2D 游戏,已发布 itch 可供下载

 •  
 •   StepfenShawn · 166 天前 via Android · 3702 次点击
  这是一个创建于 166 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  用自己开发的粤语编程语言写了一个 2D 游戏, 求 star

  游戏下载地址:
  https://stepfenshawn.itch.io/turtle-run

  粤语编程语言项目地址,求 star:
  https://github.com/StepfenShawn/Cantonese

  游戏源码:
  https://github.com/Cantonese-community/Turtle-run

  游戏演示地址:
  https://m.bilibili.com/video/BV14r4y1v7s2

  制作不易, 请留个 star
  20 条回复    2022-01-12 09:45:29 +08:00
  zagfai
      1
  zagfai  
     166 天前
  6666
  leon7777
      2
  leon7777  
     166 天前
  666
  Yien
      3
  Yien  
     166 天前 via Android
  冇得頂👍
  bybyte
      4
  bybyte  
     166 天前 via Android
  后浪太猛了
  Linuk
      5
  Linuk  
     166 天前 via Android
  卧槽牛逼
  murmur
      6
  murmur  
     166 天前
  编译成 js 代码是几个意思哦。。。
  mosfet
      7
  mosfet  
     166 天前   ❤️ 2
  你管这个叫“编程语言”?
  IRuNamu
      8
  IRuNamu  
     166 天前
  首先 語言層面下支持下 技術方面 只能話係喺現有嘅語言 declare 啲 variable 未算得上係一款 使用咗 「某種」 作為語法分析嘅 Programming 語言
  laowudxf
      9
  laowudxf  
     166 天前
  脚本语言套一个简单的自制的脚本语言。有点标题党啊。
  Biwood
      10
  Biwood  
     166 天前   ❤️ 1
  已经 start 过了,对那个“落操场玩跑步”印象深刻😁

  另外,语言命名建议叫 yue-lang ,比较符合编程语言风格
  wxjer
      11
  wxjer  
     166 天前
  现在逛 v 站比逛 B 站都卷了,这让划水的老年程序员情何以堪
  cweijan
      12
  cweijan  
     166 天前
  这个粤语编程编译是关键字替换?
  Charod
      13
  Charod  
     165 天前
  666
  shunqwang
      14
  shunqwang  
     165 天前
  你确定这样写不累吗?直接 py 不好吗?
  StepfenShawn
      15
  StepfenShawn  
  OP
     165 天前 via Android
  @cweijan 可以生成指令,用自己的虚拟机运行
  https://github.com/StepfenShawn/Cantonese/blob/main/src/stack_vm.py
  love2328
      16
  love2328  
     165 天前
  还是不错的 有想法 , 作为兴趣启动梦想思维
  holinhot
      17
  holinhot  
     165 天前 via iPhone
  我看就是中文编程而已。你要是藏语编程
  g0thic
      18
  g0thic  
     165 天前
  好家伙
  galikeoy
      19
  galikeoy  
     164 天前
  有料到
  zjq07
      20
  zjq07  
     164 天前
  不认识粤语的话,还以为是乱码了呢(逃
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2449 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 42ms · UTC 10:19 · PVG 18:19 · LAX 03:19 · JFK 06:19
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.