V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
M48A1
V2EX  ›  二手交易

出个两个 m.2 海康威视 C2000 pro 1T 和三星 970

 •  
 •   M48A1 · 2021-12-22 11:22:48 +08:00 via iPhone · 562 次点击
  这是一个创建于 843 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  ¥420 包邮.

  没有包装了,陆续吃灰.

  还有个三星 970evo 250G ,一起要的话加 120 ,单收 130.

  这两个都是吃灰使用少.
  13 条回复    2021-12-26 22:37:12 +08:00
  softzl
      1
  softzl  
     2021-12-22 11:41:07 +08:00
  有购买记录吗
  zhandouji
      2
  zhandouji  
     2021-12-22 11:43:38 +08:00 via Android
  两个海康威视 420 ?
  M48A1
      3
  M48A1  
  OP
     2021-12-22 11:46:57 +08:00 via iPhone
  @softzl 三星有的京东自营 19 年电子发票,海康威视的没有,但是听说是十年保
  M48A1
      4
  M48A1  
  OP
     2021-12-22 11:47:24 +08:00 via iPhone
  @zhandouji 一个海康威视 c2000 pro 1t 420 包邮。
  hcwhan
      5
  hcwhan  
     2021-12-22 14:52:17 +08:00
  @M48A1 请问 C2000 pro 是正常使用吗 写入 通电等有截图没
  zoozobib
      6
  zoozobib  
     2021-12-22 15:23:38 +08:00
  给个海康的链接拍
  zoozobib
      7
  zoozobib  
     2021-12-22 15:33:35 +08:00
  @M48A1 海康的链接拍
  M48A1
      8
  M48A1  
  OP
     2021-12-22 16:31:57 +08:00 via iPhone
  @zoozobib MjExMzIyNjU1 绿色
  M48A1
      9
  M48A1  
  OP
     2021-12-22 16:36:07 +08:00 via iPhone
  @hcwhan MjExMzIyNjU1 绿色
  M48A1
      10
  M48A1  
  OP
     2021-12-22 16:36:23 +08:00 via iPhone
  @zoozobib 确定要了?
  zoozobib
      11
  zoozobib  
     2021-12-22 17:31:10 +08:00
  @M48A1 对啊,已加
  jfhufhf
      12
  jfhufhf  
     2021-12-23 11:05:05 +08:00
  现在出完了吗。还想要 海康威视 C2000 pro 1T 这个
  willzhang
      13
  willzhang  
     2021-12-26 22:37:12 +08:00
  还有么
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   实用小工具   ·   882 人在线   最高记录 6543   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 35ms · UTC 20:33 · PVG 04:33 · LAX 13:33 · JFK 16:33
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.