V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
WonderfulRush
V2EX  ›  二手交易

出建行信用卡 b 站大会员年费激活码

 •  
 •   WonderfulRush · 336 天前 · 905 次点击
  这是一个创建于 336 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  14 条回复    2021-09-15 00:15:54 +08:00
  WonderfulRush
      1
  WonderfulRush  
  OP
     336 天前
  不知道为什么打不开
  6👈€ns45Xpvkl1l€ https://m.tb.cn/h.fc7Advl 我在闲鱼发布了 [bilibili 大会员年费 建行信用卡送的]
  Calcifer
      2
  Calcifer  
     336 天前 via iPhone
  出了吗
  18R
      3
  18R  
     336 天前 via iPhone
  楼主留个 wx ?闲鱼删的厉害
  qwetrz007sh
      4
  qwetrz007sh  
     335 天前 via Android
  为啥我的建行不来消息 可恶
  WonderfulRush
      5
  WonderfulRush  
  OP
     335 天前
  @Calcifer 还没有
  WonderfulRush
      6
  WonderfulRush  
  OP
     335 天前
  @18R aXNub19vbmUK 不好意思,回晚了
  WonderfulRush
      7
  WonderfulRush  
  OP
     335 天前
  @qwetrz007sh 是有点慢,我也是突然收到的
  Calcifer
      8
  Calcifer  
     335 天前 via iPhone
  wx 搜不到
  Calcifer
      9
  Calcifer  
     335 天前
  @WonderfulRush wx base64 搜不到
  WonderfulRush
      10
  WonderfulRush  
  OP
     335 天前
  @Calcifer isno_one
  Calcifer
      11
  Calcifer  
     335 天前 via iPhone
  你关闭了用户名添加好友吧?搜不到
  Calcifer
      12
  Calcifer  
     335 天前
  @WonderfulRush 你关闭了用户名添加好友吧?搜不到
  WonderfulRush
      13
  WonderfulRush  
  OP
     335 天前
  @Calcifer sorry,sorry.没注意,改了
  18R
      14
  18R  
     334 天前 via iPhone
  交易完成,合作愉快
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2300 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 25ms · UTC 15:59 · PVG 23:59 · LAX 08:59 · JFK 11:59
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.