V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
yuu95
V2EX  ›  二手交易

迫于穷,出一台 deskmini 310

 •  1
   
 •   yuu95 · 2021-08-19 17:27:20 +08:00 · 892 次点击
  这是一个创建于 582 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  配置 i.imgur.com/O22cgoF.jpg

  外观 i.imgur.com/Xow2tIV.jpg i.imgur.com/UWrN8QZ.jpg

  带一张无线网卡,黑苹果免驱 BCM94352Z

  v: d2VpeXV1Xw==

  暂时还没挂到小黄鱼上

  第 1 条附言  ·  2021-08-19 18:37:37 +08:00
  需要的带价来
  第 2 条附言  ·  2021-08-20 11:15:33 +08:00
  自刀到 1.8k
  7 条回复    2021-08-20 15:05:55 +08:00
  HolmesYe123
      1
  HolmesYe123  
     2021-08-19 17:38:29 +08:00
  明盘?
  yuu95
      2
  yuu95  
  OP
     2021-08-19 17:47:17 +08:00
  明盘 2.1k 可以小刀
  nil333
      3
  nil333  
     2021-08-19 21:38:40 +08:00
  310 的突然断电死机的 bug 修好了吗
  PHPJit
      4
  PHPJit  
     2021-08-19 21:50:12 +08:00 via iPhone
  @nil333 电源的问题,换一个适配器就行了
  Geo200
      5
  Geo200  
     2021-08-20 09:02:48 +08:00
  好奇这种可以拿来打游戏吗
  yuu95
      6
  yuu95  
  OP
     2021-08-20 09:23:17 +08:00
  @Geo200 LOL 还是可以的
  gkinxin
      7
  gkinxin  
     2021-08-20 15:05:55 +08:00
  有意
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   nftychat   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   实用小工具   ·   926 人在线   最高记录 5556   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 42ms · UTC 22:44 · PVG 06:44 · LAX 15:44 · JFK 18:44
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.