V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
zc847666533
V2EX  ›  二手交易

迫于无奈、收几个 2018 年之前的公众号

 •  
 •   zc847666533 · 2021-03-26 17:02:13 +08:00 · 472 次点击
  这是一个创建于 616 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  小绿码

  ODQ3NjY2NTMz

  交易走小黄鱼

  9 条回复    2021-03-29 19:03:14 +08:00
  zc847666533
      1
  zc847666533  
  OP
     2021-03-26 17:03:16 +08:00
  有的老哥可以直接绿码联系
  maweihao999
      2
  maweihao999  
     2021-03-26 19:26:17 +08:00
  前几天才卖了一个带留言的
  Chengyaojin
      3
  Chengyaojin  
     2021-03-27 00:04:21 +08:00 via iPhone
  这个转让 个人实名可以更改?
  lq9527
      4
  lq9527  
     2021-03-27 09:09:54 +08:00 via iPhone
  我也想收一个,楼主优先,THJxODk5Mw==
  lq9527
      5
  lq9527  
     2021-03-27 10:10:30 +08:00 via iPhone
  @maweihao999 还有多的吗
  lixon166
      6
  lixon166  
     2021-03-27 10:58:38 +08:00
  有几个不用的 wx: Y29vZ3Bz (base64)
  zc847666533
      7
  zc847666533  
  OP
     2021-03-29 09:06:19 +08:00
  @Chengyaojin 是直接迁移公众号的管理员
  zc847666533
      8
  zc847666533  
  OP
     2021-03-29 09:06:33 +08:00
  @maweihao999 还有不
  maweihao999
      9
  maweihao999  
     2021-03-29 19:03:14 +08:00
  @zc847666533 #8 就一个卖了 800 也不知道亏不亏
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1200 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 42ms · UTC 19:59 · PVG 03:59 · LAX 11:59 · JFK 14:59
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.