V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
benjix
V2EX  ›  Netflix

港区 Netflix 合租找 3 个车友, 4 人车, 60/季

 •  
 •   benjix · 2021-01-17 22:28:42 +08:00 · 3173 次点击
  这是一个创建于 1045 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  迫于无聊开了港区 Netflix,招 3 个车友,4 人车,季付 60 。

  有意联系 tg ( base64 ):aHR0cHM6Ly90Lm1lL2JlbmppX3g=

  第 1 条附言  ·  2021-02-10 10:16:25 +08:00
  抱歉,已满
  第 2 条附言  ·  2021-05-06 13:14:22 +08:00
  1 个空位,长期的来,有兴趣直接联系 tg 。
  第 3 条附言  ·  2021-08-04 16:41:44 +08:00
  1 个空位,仅限长期用户
  第 4 条附言  ·  2022-02-07 19:40:38 +08:00
  1 个空位,仅限长期用户
  22 条回复    2022-02-07 19:40:21 +08:00
  benjix
      1
  benjix  
  OP
     2021-01-19 07:51:45 +08:00
  还有 1 个位置
  miv
      2
  miv  
     2021-01-19 18:50:16 +08:00 via iPhone
  借贴,需要奈。飞车的可以看我贴子,缺一人
  GreyChou
      3
  GreyChou  
     2021-02-06 00:01:31 +08:00
  @benjix @miv 还有车位吗?
  remnet
      4
  remnet  
     2021-02-09 22:12:12 +08:00
  我准备开车合租 @GreyChou 有兴趣吗
  GreyChou
      5
  GreyChou  
     2021-02-10 03:59:06 +08:00
  @remnet 可以啊拼一个
  Kmzl
      6
  Kmzl  
     2021-02-14 01:06:51 +08:00 via Android
  @remnet 还有位置么
  lfr
      7
  lfr  
     2021-02-20 13:12:23 +08:00
  求一个车位
  backup
      8
  backup  
     2021-03-12 14:06:31 +08:00
  @remnet 请问还有位置吗?
  Jevan
      9
  Jevan  
     2021-03-13 15:52:19 +08:00
  阿根廷区 Netflix,还差一个人。详情可以看我的帖子。
  benjix
      10
  benjix  
  OP
     2021-04-27 18:13:19 +08:00
  1 人下车,招 1 人,长期的来。
  NightCatS
      11
  NightCatS  
     2021-04-30 22:34:26 +08:00
  还有车位吗
  NightCatS
      12
  NightCatS  
     2021-04-30 23:00:51 +08:00
  @NightCatS 已上车了
  benjix
      13
  benjix  
  OP
     2021-05-06 13:37:58 +08:00
  1 个空位,长期的来,有意联系 tg 。
  0x663
      14
  0x663  
     2021-05-16 14:29:59 +08:00
  @benjix +86 账号不能私聊你 ~ 还有车位吗
  liyunlong0610
      15
  liyunlong0610  
     2021-06-21 20:07:56 +08:00
  @benjix 你好,我微信 magiclyl,还有车位吗
  benjix
      16
  benjix  
  OP
     2021-08-04 16:42:39 +08:00
  1 人下车,仅限长期用户,有意联系 tg
  yankebupt
      17
  yankebupt  
     2021-10-05 20:39:10 +08:00
  满了么
  benjix
      18
  benjix  
  OP
     2021-10-07 23:57:43 +08:00 via Android
  @yankebupt 还有 6 一个位置
  benjix
      19
  benjix  
  OP
     2021-10-07 23:58:02 +08:00 via Android
  @benjix 1 个
  b1ackjack
      20
  b1ackjack  
     2021-10-17 11:03:19 +08:00
  请问还有位置吗
  benjix
      21
  benjix  
  OP
     2021-10-17 12:29:53 +08:00 via Android
  @b1ackjack 抱歉,满了
  benjix
      22
  benjix  
  OP
     2022-02-07 19:40:21 +08:00
  1 个空位,仅限长期用户
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   实用小工具   ·   5090 人在线   最高记录 6543   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 42ms · UTC 09:18 · PVG 17:18 · LAX 01:18 · JFK 04:18
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.