V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
ricardowoo
V2EX  ›  二手交易

掌上生活 3 元还款金

 •  
 •   ricardowoo · 2020-12-09 15:09:52 +08:00 · 757 次点击
  这是一个创建于 531 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  复制口令打开掌上生活 app,入团,阅读一篇文章领取 3 元还款金

  第 1 团 m59OBxjt

  第 2 团 wlaPufBo

  第 3 团 x9Z6HBxg

  第 4 团 saA3XR31

  第 5 团 nbGlDvyr

  第 6 团 QmxeE0bJ

  第 7 团 03ExBZZI

  第 8 团 UBnKu5vW

  第 9 团 NO5nHqSL

  第 10 团 yjVTvTc3

  第 1 条附言  ·  2020-12-09 15:50:21 +08:00
  第 1 团 *m59OBxjt*

  第 2 团 *wlaPufBo*

  第 3 团 *x9Z6HBxg*

  第 4 团 *saA3XR31*

  第 5 团 *nbGlDvyr*

  第 6 团 *QmxeE0bJ*

  第 7 团 *03ExBZZI*

  第 8 团 *UBnKu5vW*

  第 9 团 *NO5nHqSL*

  第 10 团 *yjVTvTc3*
  第 2 条附言  ·  2020-12-09 16:38:19 +08:00
  第 1 团和第 10 团已满
  第 3 条附言  ·  2020-12-09 17:16:49 +08:00
  剩余团,其他已满

  第 3 团 *x9Z6HBxg*

  第 4 团 *saA3XR31*

  第 5 团 *nbGlDvyr*

  第 6 团 *QmxeE0bJ*

  第 8 团 *UBnKu5vW*
  第 4 条附言  ·  2020-12-09 19:00:07 +08:00
  第 3 团 *x9Z6HBxg*

  第 4 团 *saA3XR31
  最后两团
  22 条回复    2020-12-09 23:38:36 +08:00
  dolphintwo
      1
  dolphintwo  
     2020-12-09 15:47:00 +08:00
  YVnXfQrE
  akaayy
      2
  akaayy  
     2020-12-09 15:55:23 +08:00 via Android
  YVnXfQrE

  接力
  zhangkai_ch
      3
  zhangkai_ch  
     2020-12-09 16:18:03 +08:00
  *YVnv4aZE*
  liangzai
      4
  liangzai  
     2020-12-09 16:21:17 +08:00
  继续开团*zGZrnnif*
  zzZzzZzzZzzZzzZ
      5
  zzZzzZzzZzzZzzZ  
     2020-12-09 16:25:03 +08:00
  *WQtyEzfG*

  接力
  liangzai
      6
  liangzai  
     2020-12-09 16:33:18 +08:00
  掌上生活:迫于缺还款金,继续开车
  每个团都有 2 个位子,团员上车读取文章即可领取 3 元还款金

  第二团*qgaLP64i*

  第三团*ERruIiYF*

  第四团*18YeBYDm*

  第五团*ERru73GF*

  第六团*7Zo3YxNu*

  第七团*koOWrn9A*

  第八团*ERra0pVF*

  第九团*rxCMRoBq*

  第十团*rxCMRoBq*
  Inozo
      7
  Inozo  
     2020-12-09 16:51:43 +08:00
  *tcGvksfw*
  mikuazusa
      8
  mikuazusa  
     2020-12-09 16:58:06 +08:00
  *hM1IFPFY*
  feooet
      9
  feooet  
     2020-12-09 17:07:23 +08:00 via iPhone
  *DqdfReLj*
  ml071987
      10
  ml071987  
     2020-12-09 17:16:49 +08:00
  PuhQwiy2
  qianlige
      11
  qianlige  
     2020-12-09 17:27:11 +08:00
  *XegAHV3S*
  shafake
      12
  shafake  
     2020-12-09 17:27:47 +08:00
  *Zwf95SVk*
  *ezCQJ1hp*
  *nbENwrrr*
  *vWKOzd3z*
  *f7SIX5CP*
  *CXq5CwJa*
  *TLnaekH9*
  *zGX2MUof*
  *nbEie74r*
  *aSivDy68*
  kaed
      13
  kaed  
     2020-12-09 17:31:11 +08:00 via Android
  *jiPUc3gU* 还差一个
  zeroz
      14
  zeroz  
     2020-12-09 17:35:14 +08:00
  成功拼团,开 5 个玩玩:
  *UB0EDhVW*
  *rxGwsaZq*
  *Dqfk0yMj*
  *24UmS1Dn*
  *3UVbx3kv*
  OMGZui
      15
  OMGZui  
     2020-12-09 17:36:15 +08:00
  *tc9nkg8w*
  zhuangjia
      16
  zhuangjia  
     2020-12-09 17:40:20 +08:00
  *5YLbPWUc*
  *ZwgDjmlk*
  *XelXXcyS*
  *HrzHQFWD*
  *MPyMtuLV*
  *SpdS7Fth*
  *m5TmMyGt*
  *6Dp6vcqy*
  *03Y0wUkI*
  *ZwgZhi3k*
  yikyo
      17
  yikyo  
     2020-12-09 17:41:54 +08:00
  新团
  *IvEsJtCe*
  shafake
      18
  shafake  
     2020-12-09 17:42:30 +08:00
  接力
  *ezCQJ1hp*
  *nbENwrrr*
  *vWKOzd3z*
  *f7SIX5CP*
  *CXq5CwJa*
  *TLnaekH9*
  *zGX2MUof*
  *nbEie74r*
  qianlige
      19
  qianlige  
     2020-12-09 17:42:50 +08:00
  接力:

  *rxGIYrgq*
  *L05RhEoK*
  *koshuUhA*
  *sakONem1*
  *yjM40qz3*
  *XegAHV3S*
  *isyQZhyB*
  *ezFqGjCp*
  *rxGwYBhq*
  *tc9eSmRw*
  shafake
      20
  shafake  
     2020-12-09 18:43:49 +08:00
  *03YXuwTI*
  *CXq5CwJa*
  *f7DVrNZP*
  *HrzuR1JD*
  *f7DBGGKP*
  *qg7AuFBi*
  *Jtxa8qeZ*
  *6Dp2gDty*
  *24UJIBnn*
  *HrzaVPtD*
  *nbWX3fHr*
  js9527
      21
  js9527  
     2020-12-09 18:53:01 +08:00 via iPhone
  *cERkEGAl*
  shafake
      22
  shafake  
     2020-12-09 23:38:36 +08:00
  *HrzuR1JD*
  *f7DBGGKP*
  *qg7AuFBi*
  *Jtxa8qeZ*
  *6Dp2gDty*
  *24UJIBnn*
  *HrzaVPtD*
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1149 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 30ms · UTC 19:27 · PVG 03:27 · LAX 12:27 · JFK 15:27
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.