V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
Tony042
V2EX  ›  二手交易

求 Netflix 的车~

 •  
 •   Tony042 · 2020-07-11 10:43:15 +08:00 · 949 次点击
  这是一个创建于 1060 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  6 条回复    2020-07-13 09:56:05 +08:00
  ipadpro4k
      1
  ipadpro4k  
     2020-07-11 11:21:04 +08:00 via iPhone   ❤️ 1
  tg 大把
  chenjian026
      2
  chenjian026  
     2020-07-11 12:35:28 +08:00 via Android   ❤️ 1
  naifei.shop
  deppwxq
      3
  deppwxq  
     2020-07-12 13:52:24 +08:00
  @chenjian026 naifei.shop 的「正规 5 人车不换号」靠谱不呢?
  chenjian026
      4
  chenjian026  
     2020-07-12 17:17:18 +08:00 via Android
  @deppwxq 不清楚 没买过 这么多人买应该是靠谱的
  deppwxq
      5
  deppwxq  
     2020-07-12 18:09:03 +08:00
  @chenjian026 刚才自己买了个 :-)
  deppwxq
      6
  deppwxq  
     2020-07-13 09:56:05 +08:00
  昨天刚买,港区车,Ultra HD,4 个车位,93 HK/mon,人民币 21 / 月,长期使用,还有 3 个车位,需要可联系我,tg:@jiamingwang
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   nftychat   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   实用小工具   ·   3603 人在线   最高记录 5634   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 37ms · UTC 10:30 · PVG 18:30 · LAX 03:30 · JFK 06:30
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.