V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
yngzij
V2EX  ›  求职

长沙求职

 •  
 •   yngzij · 2020-05-13 02:37:16 +08:00 · 1245 次点击
  这是一个创建于 619 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  19 级毕业于长沙医学院,做过基于 Qt 的播放器,在某云手机干了半年

  Python,Golang,shell,C++都可以写,cmake,qmake 都能用

  2 条回复    2020-05-13 03:05:05 +08:00
  yuzo555
      1
  yuzo555  
     2020-05-13 02:47:34 +08:00
  那你也得发个简历啊...
  yngzij
      2
  yngzij  
  OP
     2020-05-13 03:05:05 +08:00
  @yuzo555 #1 太菜了,看了别人简历自己都不会,没有什么能上台面额。
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2522 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 22ms · UTC 06:02 · PVG 14:02 · LAX 22:02 · JFK 01:02
  ♥ Do have faith in what you're doing.