V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
qionnian
V2EX  ›  杭州

部门年底解散.有 py 的坑位吗

 •  
 •   qionnian · 2019-11-28 16:30:29 +08:00 · 4446 次点击
  这是一个创建于 1040 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  19 届毕业生,部门年底解散.哪里还有 py 的坑位吗?
  上一份工作,主要是爬虫居多.详细简历可以加 V 私聊 WkZKaHN5Z3I=
  11 条回复    2020-04-07 22:27:43 +08:00
  biu7
      1
  biu7  
     2019-11-28 16:31:30 +08:00
  19 毕业生。。。这不还没干几个月?有点惨
  dreamerlv3ex
      2
  dreamerlv3ex  
     2019-11-28 16:53:36 +08:00
  别爬了,爬虫感觉容易失业??
  wiken
      3
  wiken  
     2019-11-28 16:54:51 +08:00
  面向监狱编程?
  xcqiiii
      4
  xcqiiii  
     2019-11-28 17:47:41 +08:00
  从入门到入狱
  qionnian
      5
  qionnian  
  OP
     2019-11-28 18:27:06 +08:00
  @biu7 还好,部门解散 没办法了
  qionnian
      6
  qionnian  
  OP
     2019-11-28 18:27:33 +08:00
  @dreamerlv3ex 还没来得及转别的 现在年底有点难了
  qionnian
      7
  qionnian  
  OP
     2019-11-28 18:28:15 +08:00
  @wiken 面向失业编程
  qionnian
      8
  qionnian  
  OP
     2019-11-28 18:29:09 +08:00
  @xcqiiii 没有搞违法的事情 还好吧
  nsynet
      9
  nsynet  
     2019-11-29 12:27:12 +08:00
  这种年底关门的,年终奖也不用给员工了,是不是特别坑?
  kile
      10
  kile  
     2019-11-29 17:29:54 +08:00
  @qionnian 爬虫现在就是违法了...
  benen005g
      11
  benen005g  
     2020-04-07 22:27:43 +08:00
  it is too hard for a pythoner to find a good job
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1548 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 42ms · UTC 01:04 · PVG 09:04 · LAX 18:04 · JFK 21:04
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.