V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
googlecn
V2EX  ›  二手交易

试出个国行 6sp,玫瑰金, 64g,

 •  
 •   googlecn · 2019-08-18 16:27:22 +08:00 · 844 次点击
  这是一个创建于 1199 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  年前在咸鱼收回来当备用机来着,发现用不上,前段时间换了飞毛腿的电池,寿命 100%,除了电池,其他全原。

  心里价位 1300 包邮??。。 人在广东。

  6sp1.jpg

  6sp2.jpg

  6sp3.jpg

  6sp4.jpg

  8 条回复    2019-08-19 21:56:06 +08:00
  w0nglend
      1
  w0nglend  
     2019-08-18 19:46:07 +08:00 via Android
  好价楼下
  scg16
      2
  scg16  
     2019-08-18 20:21:35 +08:00
  1.5 年前这价不错。
  v2xeuser
      3
  v2xeuser  
     2019-08-18 20:23:37 +08:00   ❤️ 2
  行情价 1100 包邮 你这橙色 1050 比较合理
  Solace202
      4
  Solace202  
     2019-08-18 20:39:41 +08:00 via Android
  出给楼上吧
  qbmiller
      5
  qbmiller  
     2019-08-18 20:50:24 +08:00
  刚在站内买的 iphone7 128 😆
  v2xeuser
      6
  v2xeuser  
     2019-08-19 00:29:09 +08:00
  @Solace202 #4 我不要
  costan
      7
  costan  
     2019-08-19 01:16:28 +08:00
  1k 包邮替朋友收
  huiyi1993
      8
  huiyi1993  
     2019-08-19 21:56:06 +08:00
  话说,现在 iPhone 8 64G 银白色,多少钱,平时戴套无磕碰,电池没换过
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   4675 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 41ms · UTC 06:32 · PVG 14:32 · LAX 22:32 · JFK 01:32
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.