V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
psh2129
V2EX  ›  二手交易

我也建一个平安银行组团半价撸 AirPods

 •  
 •   psh2129 · 2018-12-02 15:35:07 +08:00 · 829 次点击
  这是一个创建于 1347 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  看到这么多 V 友需要,我也开一波半价 AirPods 的车。
  要求是 从未持有平安银行信用卡的客户,申请开通信用卡才有购买资格。
  至少需要 2 位才能开车,至多 8 个车位,有需求的加 VX(base64):am9obm55Zmx5

  打开链接

  15 条回复    2018-12-04 11:53:59 +08:00
  psh2129
      2
  psh2129  
  OP
     2018-12-02 16:01:16 +08:00
  复制通过微信打开
  bbbb
      3
  bbbb  
     2018-12-02 16:47:29 +08:00 via iPhone
  已上车,添加微信,然后微信发链接。
  miona
      4
  miona  
     2018-12-02 17:56:36 +08:00 via Android
  啥意思,学生可以参加吗
  psh2129
      5
  psh2129  
  OP
     2018-12-02 19:01:28 +08:00 via iPhone
  @miona 可以吧,但是没有收入不要办信用卡!
  psh2129
      7
  psh2129  
  OP
     2018-12-02 19:19:41 +08:00
  不要!不要!不要点击帖里的链接申请都不对,还是加微信转发你吧
  eternaldzw
      9
  eternaldzw  
     2018-12-02 19:57:14 +08:00
  满了吗
  psh2129
      10
  psh2129  
  OP
     2018-12-02 19:57:48 +08:00 via iPhone
  @eternaldzw 还可以来
  eternaldzw
      11
  eternaldzw  
     2018-12-02 20:00:19 +08:00
  @psh2129 我加你微信了
  amosbird
      12
  amosbird  
     2018-12-02 20:02:47 +08:00
  加了
  hsjylaji
      13
  hsjylaji  
     2018-12-03 09:23:49 +08:00
  满了
  palapapapa
      14
  palapapapa  
     2018-12-03 14:42:42 +08:00
  满了吗
  psh2129
      15
  psh2129  
  OP
     2018-12-04 11:53:59 +08:00 via iPhone
  @palapapapa 满了
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2687 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 28ms · UTC 14:59 · PVG 22:59 · LAX 07:59 · JFK 10:59
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.