V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
cgygd
V2EX  ›  二手交易

问下 qc35 二手的能出多少钱?

 •  
 •   cgygd · 2018-08-31 11:05:06 +08:00 · 975 次点击
  这是一个创建于 1619 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  京东 6 月份 1899.00 买的,轻度使用,盒子啥的都还在,发票可能要找找
  Bose QuietComfort 35 无线耳机-黑色 QC35
  13 条回复    2018-09-04 08:02:18 +08:00
  silencefent
      1
  silencefent  
     2018-08-31 11:58:59 +08:00
  你想出多少出多少,实在不行挂 ebay 拍卖
  Cyron
      2
  Cyron  
     2018-08-31 14:36:48 +08:00
  一代?
  unnya
      3
  unnya  
     2018-08-31 17:16:05 +08:00
  大概今年 3 月左右,在帝都面交收了一个 95 新的 qc35 一代,配件全,面交,1200,供参考。
  liangzai
      4
  liangzai  
     2018-08-31 18:44:43 +08:00 via Android
  明盘吧
  cgygd
      5
  cgygd  
  OP
     2018-09-03 21:56:32 +08:00 via Android
  @Cyron 我也不知道几代,之前办公室太吵,同事介绍的,趁京东活动买了。现在换了办公室,用的少,就想出掉。
  cgygd
      6
  cgygd  
  OP
     2018-09-03 21:57:14 +08:00 via Android
  @liangzai 有意向?
  cgygd
      7
  cgygd  
  OP
     2018-09-03 21:57:25 +08:00 via Android
  @unnya 好的谢谢
  cgygd
      8
  cgygd  
  OP
     2018-09-03 21:57:37 +08:00 via Android
  @silencefent 好的谢谢
  Cyron
      9
  Cyron  
     2018-09-03 21:57:59 +08:00
  @cgygd #5 二代有注明的
  cgygd
      10
  cgygd  
  OP
     2018-09-03 22:03:04 +08:00 via Android
  明天整理一下图片发上来
  cgygd
      12
  cgygd  
  OP
     2018-09-03 22:06:14 +08:00 via Android
  @Cyron 链接上的这个
  liangzai
      13
  liangzai  
     2018-09-04 08:02:18 +08:00 via Android
  哈,我在想是等到双十一活动还是收个二手的
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   实用小工具   ·   1338 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 38ms · UTC 00:01 · PVG 08:01 · LAX 16:01 · JFK 19:01
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.