V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
codechaser
V2EX  ›  二手交易

想收个可以旋转的 1080p 或者 2k 的显示器

 •  
 •   codechaser · 2018-08-08 14:58:14 +08:00 via Android · 556 次点击
  这是一个创建于 2078 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  9 条回复    2018-08-11 20:13:58 +08:00
  bbbb
      1
  bbbb  
     2018-08-09 08:51:07 +08:00 via iPhone
  你在哪里呀
  zyuhung
      2
  zyuhung  
     2018-08-09 10:14:19 +08:00
  有一个“戴尔( DELL ) P2317H 23 英寸微边框旋转升降广视角 IPS 屏”出,1080p 的,坐标:杭州
  codechaser
      3
  codechaser  
  OP
     2018-08-09 21:23:48 +08:00 via Android
  @bbbb 上海
  codechaser
      4
  codechaser  
  OP
     2018-08-09 21:24:59 +08:00 via Android
  @zyuhung 价位和支持快递吗
  zyuhung
      5
  zyuhung  
     2018-08-10 11:18:08 +08:00
  @codechaser 原装自带的盒子还在,快递的话只顺丰到付,价位开个 700 怎么样?
  codechaser
      6
  codechaser  
  OP
     2018-08-10 13:27:56 +08:00 via Android
  @zyuhung 额,请告知一下新旧程度
  zyuhung
      7
  zyuhung  
     2018-08-10 13:55:14 +08:00
  @codechaser 大约 95 新吧,买回来 1 年+,屏幕没有划损过,没坏点没暗病
  codechaser
      8
  codechaser  
  OP
     2018-08-11 19:24:29 +08:00 via Android
  @zyuhung 你好,不好意思,刚上 v2ex,价格阔以再便宜一点吗?
  zyuhung
      9
  zyuhung  
     2018-08-11 20:13:58 +08:00
  @codechaser 加我扣扣聊呗 45 零二三 218 久
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   实用小工具   ·   5460 人在线   最高记录 6543   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 28ms · UTC 07:46 · PVG 15:46 · LAX 00:46 · JFK 03:46
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.