V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
jie15879965
V2EX  ›  二手交易

出自用 iPhone 5 16G(电信版)

 •  
 •   jie15879965 · 2015-08-28 18:51:24 +08:00 · 585 次点击
  这是一个创建于 3021 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  过保,未修过,有兴趣联系,坐标帝都

  11 条回复    2015-09-02 19:33:43 +08:00
  dexter
      1
  dexter  
     2015-08-28 23:45:57 +08:00
  800?
  littleyard
      2
  littleyard  
     2015-08-29 06:18:12 +08:00 via iPhone
  型号是 A 多少?能用 电信 4G 吗?
  zhenyu
      3
  zhenyu  
     2015-08-29 08:37:07 +08:00
  颜色的什么都没说
  liuchao
      4
  liuchao  
     2015-08-29 09:14:08 +08:00 via iPhone
  有意
  wpjer
      5
  wpjer  
     2015-08-29 16:16:12 +08:00 via iPhone
  有意明盘,出外地不?到付
  letitbesqzr
      6
  letitbesqzr  
     2015-08-30 22:33:21 +08:00
  价格??
  jie15879965
      7
  jie15879965  
  OP
     2015-08-31 21:03:02 +08:00
  @littleyard 不可以用 4G , 3G 没问题!
  jie15879965
      8
  jie15879965  
  OP
     2015-08-31 21:03:08 +08:00
  @dexter 1300
  jie15879965
      9
  jie15879965  
  OP
     2015-08-31 21:03:20 +08:00
  @zhenyu 银色
  jie15879965
      10
  jie15879965  
  OP
     2015-08-31 21:03:28 +08:00
  xiaop
      11
  xiaop  
     2015-09-02 19:33:43 +08:00
  怎么联系?
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   实用小工具   ·   4987 人在线   最高记录 6543   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 33ms · UTC 07:10 · PVG 15:10 · LAX 23:10 · JFK 02:10
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.