V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
LinkedIn
mjoseph
V2EX  ›  免费赠送

可以弱弱地求个轻单的邀请码么~

 •  
 •   mjoseph · 2015-01-09 11:46:24 +08:00 · 633 次点击
  这是一个创建于 2816 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  轻单最近有点话题感啊,想求个邀请码体验一下,感谢有缘人~
  8 条回复    2015-02-24 07:28:16 +08:00
  oxoxoxox
      1
  oxoxoxox  
     2015-01-09 12:00:17 +08:00
  现在貌似还没有邀请码吧,只能去网站排队申请
  thisisfaye
      2
  thisisfaye  
     2015-01-09 12:09:36 +08:00
  小众软件有活动可以送轻单邀请码
  http://www.appinn.com/what-is-qdan-me/
  oustandingshi
      3
  oustandingshi  
     2015-01-09 12:51:28 +08:00
  去官网留邮箱,过一两天就会发给你邀请码,
  lisading
      4
  lisading  
     2015-01-11 23:53:23 +08:00
  这里有一个:c2b0e3fa7b7ead7eee624f4b0cfbe885
  shadow0zero
      5
  shadow0zero  
     2015-02-01 00:04:10 +08:00
  @lisading 请问还有么。。。
  lisading
      6
  lisading  
     2015-02-14 00:56:53 +08:00   ❤️ 1
  @shadow0zero 有!还有三枚都放在下面了:

  邀请码1:6953a727ddee6977c9a97b18b5aa4167

  邀请码2:ef880b88dc4985d4d65f21d65cc4fc25

  邀请码3:a145780935444179e2afcc53a51a0637
  uleh
      7
  uleh  
     2015-02-21 17:21:49 +08:00
  @lisading
  a145780935444179e2afcc53a51a0637 已用,感谢!
  youthcould
      8
  youthcould  
     2015-02-24 07:28:16 +08:00
  @lisading ef880b88dc4985d4d65f21d65cc4fc25已用,谢谢
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1130 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 37ms · UTC 22:54 · PVG 06:54 · LAX 15:54 · JFK 18:54
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.