V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
qiuyue
V2EX  ›  二手交易

降价至 7000 出 13PM 远峰蓝 256

 •  
 •   qiuyue · 2022-09-13 15:21:58 +08:00 · 1768 次点击
  这是一个创建于 386 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  iPhone 13 Pro Max ,远峰蓝,256G ,电池 93 ,去年首发直营店购入,保修到 20220924 。


  一直带壳贴膜使用,只有充电口处有充电造成的很细微的划痕,除此之外,几乎全新,无拆无修无进水。


  wx:WF9GXzMyMQ==


  价格 7000 ,上海本地面交或外地包邮,周五晚上拍细节图和上咸鱼链接,最迟本周日可以发出。

  第 1 条附言  ·  2022-09-13 17:14:47 +08:00
  箱说发票齐全,不包含数据线
  第 2 条附言  ·  2022-09-13 18:55:34 +08:00
  已被预订
  第 3 条附言  ·  2022-09-15 14:36:57 +08:00
  被鸽了,继续出
  第 4 条附言  ·  2022-09-16 10:12:00 +08:00
  暂时被预订了
  10 条回复    2022-09-15 14:36:08 +08:00
  XQ90
      1
  XQ90  
     2022-09-13 15:47:05 +08:00
  目前续航怎么样呢
  qiuyue
      2
  qiuyue  
  OP
     2022-09-13 16:05:20 +08:00 via iPhone
  @XQ90 和刚购买时相比,续航变化感知不明显
  Akan
      3
  Akan  
     2022-09-13 16:32:36 +08:00
  系统是哪个版本呀
  qiuyue
      4
  qiuyue  
  OP
     2022-09-13 16:34:27 +08:00 via iPhone
  @Akan ios15.7 ,因为预定 14pm 了,这个我就没升 ios16
  qiuyue
      5
  qiuyue  
  OP
     2022-09-13 18:55:16 +08:00 via iPhone
  已被预订
  zhangch1026
      6
  zhangch1026  
     2022-09-13 18:57:10 +08:00
  上海本地有意
  qiuyue
      7
  qiuyue  
  OP
     2022-09-13 19:23:23 +08:00 via iPhone
  @zhangch1026 已经被本站的老哥预定了
  zhangch1026
      8
  zhangch1026  
     2022-09-14 13:54:05 +08:00
  @qiuyue ok 排个队 被鸽了喊我
  qiuyue
      9
  qiuyue  
  OP
     2022-09-14 15:32:05 +08:00 via iPhone
  @zhangch1026 好的
  qiuyue
      10
  qiuyue  
  OP
     2022-09-15 14:36:08 +08:00 via iPhone
  @zhangch1026 老哥,被你说中了,被鸽了,你还收吗
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   实用小工具   ·   2075 人在线   最高记录 6067   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 30ms · UTC 07:39 · PVG 15:39 · LAX 00:39 · JFK 03:39
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.