V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
qingdouwangxiao
V2EX  ›  二手交易

慢收一台 iPhone12 或者 iPhone 12mini 128 或者 256G 颜色不要黑色 金色

 •  
 •   qingdouwangxiao · 228 天前 · 809 次点击
  这是一个创建于 228 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  持币 3000-3500

  第 1 条附言  ·  228 天前
  已收到 谢谢
  11 条回复    2022-02-16 16:58:36 +08:00
  Morii
      1
  Morii  
     228 天前
  12 还有金色吗?
  Morii
      2
  Morii  
     228 天前
  12mini 128 的我是 2600 收的
  jackcdd
      3
  jackcdd  
     228 天前
  收 8p
  jackcdd
      4
  jackcdd  
     228 天前
  vx amlubGkxMjN5dQ==
  zhaomiguai
      5
  zhaomiguai  
     228 天前
  收 12 ,128G 的,wx:YXJ0aHVyX3NoaWhhbw==
  Fred0410
      6
  Fred0410  
     228 天前
  iPhone12mini 256g 国行,刚在天才吧换了新电池,效率 100%。送一个 apple 官方磁吸壳和一个华强北磁吸壳。3599 米包邮
  kyrieou
      7
  kyrieou  
     228 天前
  @Morii 哪里收的呀
  qingdouwangxiao
      8
  qingdouwangxiao  
  OP
     228 天前
  没有 哈哈
  qingdouwangxiao
      9
  qingdouwangxiao  
  OP
     228 天前
  超了点预算 😆 屏幕几成新
  qingdouwangxiao
      10
  qingdouwangxiao  
  OP
     228 天前
  @Fred0410 超了点预算 😆 屏幕几成新 有没有磕碰
  Fred0410
      11
  Fred0410  
     228 天前
  @qingdouwangxiao 闲鱼挂着卖掉了哈哈,抱歉。屏幕挺新的,贴膜使用。
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1915 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 37ms · UTC 02:08 · PVG 10:08 · LAX 19:08 · JFK 22:08
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.