V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
V2EX 提问指南
hwdef
V2EX  ›  问与答

有什么推荐的个人任务管理工具,适合程序员的。

 •  
 •   hwdef · 140 天前 · 1153 次点击
  这是一个创建于 140 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  目前在用 microsoft TO DO, 感觉有点粗糙,有没有适合个人用的任务管理软件?要是有甘特图就更好了。

  13 条回复    2022-02-15 16:57:43 +08:00
  nba2k9
      1
  nba2k9  
     140 天前
  在用滴答清单。
  xuhaoyangx
      2
  xuhaoyangx  
     140 天前
  滴答+1
  imtianx
      3
  imtianx  
     140 天前
  滴答+1 ,vip 更好用
  clementewy
      4
  clementewy  
     139 天前
  滴答+1
  thedog
      5
  thedog  
     139 天前
  taskpaper
  caiwangqin
      6
  caiwangqin  
     139 天前 via iPhone
  Workflowy
  Helsing
      7
  Helsing  
     139 天前 via iPhone
  滴答+1
  tonyaiken
      8
  tonyaiken  
     139 天前 via iPhone
  ZC3746
      9
  ZC3746  
     139 天前   ❤️ 1
  滴答清单+1 ,手机上智能语音提取任务中的时间很方便,电脑上快捷键调出输出的文本中的时间很方便。
  yunye
      10
  yunye  
     139 天前   ❤️ 1
  taskade
  ericFork
      11
  ericFork  
     139 天前
  滴答+1
  madlifer
      12
  madlifer  
     139 天前
  todopal
  rhtututu
      13
  rhtututu  
     139 天前
  notion
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   4309 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 22ms · UTC 08:58 · PVG 16:58 · LAX 01:58 · JFK 04:58
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.