V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
Sponsored by
LinkedIn
2000 个不用坐班的远程好工作在召唤你 · 弹性上班不打卡,工作和生活都能拥有
2000 个不用坐班的全球远程工作,帮助 V2EX 的小伙伴开启全新的工作方式。
Promoted by LinkedIn
v2ka
V2EX  ›  推广

虎年大吉,年年有余! 5000 个小虎头微信红包封面赠送

 •  1
   
 •   v2ka · 239 天前 · 5703 次点击
  这是一个创建于 239 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  看到大家都在送红包封面,我也凑热闹送一批:

  领取地址(微信内打开): https://support.weixin.qq.com/cgi-bin/mmsupport-bin/showredpacket?receiveuri=hWl6OzmtAXJ&check_type=2#wechat_redirect

  封面样式:采用 Apple 虎年海报制作,预览如下:

  https://s3.bmp.ovh/imgs/2022/01/a3a2f79413d26b3a.jpg

  https://s3.bmp.ovh/imgs/2022/01/e6e19a10108446d8.jpg

  最后,如果你使用 iPhone 快捷指令的话,欢迎使用我的小站—捷径库: https://jiejingku.net/

  谢谢!

  111 条回复    2022-01-31 10:11:14 +08:00
  1  2  
  sjyjwuya
      1
  sjyjwuya  
     239 天前 via Android
  已领,谢谢了,祝楼主虎年大吉
  ns20
      2
  ns20  
     239 天前
  已领,谢谢了,祝楼主虎年如意。
  ZACHM
      3
  ZACHM  
     239 天前
  已领,谢谢了,祝楼主虎年大吉
  zdxddt
      4
  zdxddt  
     239 天前
  祝楼主虎年大吉
  licanbo
      5
  licanbo  
     239 天前
  领一个,祝楼主虎年大吉
  grufield
      6
  grufield  
     239 天前
  已领,谢谢了,祝楼主虎年大吉
  woorz
      7
  woorz  
     239 天前
  已领,感谢
  dongchangzhang
      8
  dongchangzhang  
     239 天前
  已领感谢!
  mmrx
      9
  mmrx  
     239 天前
  领取,感谢
  Alexonx
      10
  Alexonx  
     239 天前
  已领,感谢!
  toxicant
      11
  toxicant  
     239 天前
  已领,感谢
  thet
      12
  thet  
     239 天前 via iPhone
  好看,已领 感谢楼主
  yswb
      13
  yswb  
     239 天前 via iPhone
  已领,感谢
  ronnie9211
      14
  ronnie9211  
     239 天前
  已领,感谢 OP !
  AllenHua
      15
  AllenHua  
     239 天前
  已领,简约好看,感谢 OP
  lycpang
      16
  lycpang  
     239 天前
  已领 好看
  xylxAdai
      17
  xylxAdai  
     239 天前
  已领。楼主新年快乐
  lianyulc
      18
  lianyulc  
     239 天前
  已领取,谢谢
  echohw
      19
  echohw  
     239 天前
  已领,感谢
  Lyu7
      20
  Lyu7  
     239 天前
  已领,感谢 OP !虎年大吉!
  eric6699
      21
  eric6699  
     239 天前
  已领 谢谢
  Wao
      22
  Wao  
     239 天前
  谢谢,已领取,借楼给楼主和论坛其他朋友拜个早年
  jimmyismagic
      23
  jimmyismagic  
     239 天前
  感谢
  yuxi521
      24
  yuxi521  
     239 天前
  感谢.已经领取.祝各位虎年大吉
  zhaokun
      25
  zhaokun  
     239 天前
  没有广告,赞
  lj0014
      26
  lj0014  
     239 天前
  谢谢
  roding
      27
  roding  
     239 天前
  感谢.已经领取.祝各位虎年大吉
  roding
      28
  roding  
     239 天前
  感谢.已经领取
  baijuyi
      29
  baijuyi  
     239 天前
  已领感谢
  BKH3h4F
      30
  BKH3h4F  
     239 天前
  谢谢,㊗️虎年大吉!
  simp1e
      31
  simp1e  
     239 天前 via iPhone
  已领,感谢
  gimp
      32
  gimp  
     239 天前
  已领取,新年快乐
  yuthelloworld
      33
  yuthelloworld  
     239 天前
  已领,感谢
  luckykong
      34
  luckykong  
     239 天前
  已领,谢谢!
  另外小站也不错哦,捷径很喜欢
  skyfix
      35
  skyfix  
     239 天前
  已领,谢谢了,祝楼主虎年大吉
  tengyoou
      36
  tengyoou  
     239 天前
  已领取,新年快乐
  Maxbee
      37
  Maxbee  
     239 天前 via iPhone
  感谢
  7654
      38
  7654  
     239 天前
  新年发大财
  gary36
      39
  gary36  
     239 天前
  已领取,谢谢
  Yoefs
      40
  Yoefs  
     239 天前
  已领,新年快乐!
  zkhhkz123
      41
  zkhhkz123  
     239 天前
  已领 谢谢楼主
  felixwang
      42
  felixwang  
     239 天前
  非常棒,谢谢楼主
  themostlazyman
      43
  themostlazyman  
     239 天前
  已领取,谢谢!
  ddr2zt
      44
  ddr2zt  
     239 天前
  新年快乐呀!
  smallyu
      45
  smallyu  
     239 天前
  已领,谢谢了,祝我自己虎年大吉
  iGooner
      46
  iGooner  
     239 天前
  要是有动态的就好啦,谢谢楼主!
  Psily1017
      47
  Psily1017  
     239 天前
  已领,谢谢楼主!新年快乐
  ipuhua
      48
  ipuhua  
     239 天前
  已领, 感谢!新年快乐~~
  yuhaoyuhao
      49
  yuhaoyuhao  
     239 天前
  已领取,谢谢;
  G13
      50
  G13  
     239 天前
  已领,谢谢
  mayuko2012
      51
  mayuko2012  
     239 天前
  谢谢!已领取
  XXK13
      52
  XXK13  
     239 天前 via iPhone
  已领,谢谢
  sytnishizuiai
      53
  sytnishizuiai  
     239 天前
  感谢 已领取
  bitmin
      54
  bitmin  
     239 天前 via Android
  感谢,虎头好看
  l404864087
      55
  l404864087  
     239 天前
  领了 谢谢 虎年大吉
  derekwei
      56
  derekwei  
     239 天前
  感谢 op
  tiwizz
      57
  tiwizz  
     239 天前
  领了,感谢。非常的可以
  N032138
      58
  N032138  
     239 天前 via iPhone
  已领,谢谢楼主
  cburt
      59
  cburt  
     239 天前
  感谢
  HQKM
      60
  HQKM  
     239 天前
  已领,谢谢了,祝楼主虎年大吉
  zzxCNCZ
      61
  zzxCNCZ  
     239 天前
  领了,感谢。
  asche910
      62
  asche910  
     239 天前
  已领,感谢
  luziniuol
      63
  luziniuol  
     239 天前
  感谢,虎年大吉
  yyyyyyyhb
      64
  yyyyyyyhb  
     239 天前 via Android
  已领,虎年大吉!
  zifangsky
      65
  zifangsky  
     239 天前
  已领,感谢楼主!
  superwhite
      66
  superwhite  
     239 天前
  已领,虎虎生威
  learningman
      67
  learningman  
     239 天前
  额这个不侵犯苹果版权的吗
  WhichIsBest
      68
  WhichIsBest  
     239 天前
  已领,感谢
  ddzzhen
      69
  ddzzhen  
     239 天前 via Android
  感谢,已领
  aserty
      70
  aserty  
     239 天前
  已领,谢谢,祝楼主虎年大吉
  zhcode
      71
  zhcode  
     239 天前
  已领,感谢,祝楼主新年快乐
  Aries
      72
  Aries  
     239 天前
  已领,感谢
  Dashy
      73
  Dashy  
     239 天前
  已领,谢谢
  legendORld
      74
  legendORld  
     239 天前
  已领,谢谢了,祝楼主虎年大吉
  vruzo
      75
  vruzo  
     239 天前
  已领,感谢
  yl20181003
      76
  yl20181003  
     239 天前 via Android
  已领,谢谢
  Hellokids
      77
  Hellokids  
     239 天前
  真好看,领一个,感谢楼主,祝楼主虎年大吉
  Xylon
      78
  Xylon  
     239 天前
  已领,感谢,祝楼主虎年大吉
  supremacyxxxxx
      79
  supremacyxxxxx  
     239 天前
  已领,感谢🙏
  python35
      80
  python35  
     239 天前
  已领,感谢
  SaltyMouse
      81
  SaltyMouse  
     239 天前
  已领,感谢
  amchun
      82
  amchun  
     239 天前 via iPhone
  已领,谢谢
  sharpkingdom
      83
  sharpkingdom  
     239 天前
  已领,THX
  Danmo
      84
  Danmo  
     239 天前
  已领,谢谢了,祝楼主虎年大吉
  dongpengfei1
      85
  dongpengfei1  
     239 天前
  已领,虎年快乐
  goodjojo
      86
  goodjojo  
     239 天前 via iPhone
  已领,谢谢楼主
  mhywdq
      87
  mhywdq  
     239 天前
  3q
  xiaodongus
      88
  xiaodongus  
     239 天前
  已领,谢谢楼主
  AmosG
      89
  AmosG  
     239 天前
  已领,谢谢楼主!
  xuinwish
      90
  xuinwish  
     239 天前
  已领,感谢楼主!
  Monchee
      91
  Monchee  
     239 天前 via iPhone
  感谢老哥🙏
  bravecarrot
      92
  bravecarrot  
     239 天前 via iPhone
  谢谢! 虎年大吉
  neku
      93
  neku  
     239 天前
  多谢
  Lgnchem
      94
  Lgnchem  
     239 天前 via Android
  感谢
  Kasine
      95
  Kasine  
     239 天前 via iPhone
  谢谢楼主,新年快乐!
  lanyi96
      96
  lanyi96  
     239 天前
  采用 Apple 虎年海报制作,这个有版权问题吧
  xuesumin
      97
  xuesumin  
     239 天前 via iPhone
  已领,谢谢
  dslwind
      98
  dslwind  
     239 天前 via Android
  谢谢
  NiMing2546
      99
  NiMing2546  
     239 天前
  感谢
  zhaohao
      100
  zhaohao  
     239 天前
  多谢,领到了。
  1  2  
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2269 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 72ms · UTC 02:10 · PVG 10:10 · LAX 19:10 · JFK 22:10
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.