V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
V2EX 提问指南
cqs
V2EX  ›  问与答

有潮汕人吗?这里集合集合

 •  
 •   cqs · 172 天前 · 1528 次点击
  这是一个创建于 172 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  24 条回复    2022-02-04 03:22:29 +08:00
  yaott2020
      1
  yaott2020  
     172 天前 via Android
  干嘛
  shannwoo
      2
  shannwoo  
     172 天前 via Android   ❤️ 1
  留深过年聚会吗?
  WellLee
      3
  WellLee  
     172 天前
  你们什么时候放假?过年回家么?老家那边的防疫政策咋样?
  cssk
      4
  cssk  
     172 天前
  全体起立,放屁开始
  LEEuncle
      5
  LEEuncle  
     172 天前
  feiniu
      6
  feiniu  
     172 天前
  重庆回不去了,回去喜提 14 天
  h1104350235
      7
  h1104350235  
     172 天前
  然后呢?发帖的意义是啥?
  xxb
      8
  xxb  
     172 天前 via iPhone
  都在忙拜神,没空集合呢
  Lin0936
      9
  Lin0936  
     172 天前   ❤️ 1
  集合吃福建人吗?
  Stlin
      10
  Stlin  
     172 天前
  物咪个?
  arfaWong
      11
  arfaWong  
     172 天前
  做泥
  IRuNamu
      12
  IRuNamu  
     172 天前   ❤️ 1
  不是潮汕的,但总是約炮約到潮汕的。。
  oneisall8955
      13
  oneisall8955  
     172 天前 via Android
  @IRuNamu 展开说说🐶
  Jokerrrrrr
      14
  Jokerrrrrr  
     172 天前
  话说潮汕的那些牛肉哪里可以买,肥拼、胸口捞之类的
  baozhilv
      15
  baozhilv  
     172 天前
  胶己人
  HolaPz
      16
  HolaPz  
     172 天前
  @Jokerrrrrr 汕头可以买
  jonathanchoo
      17
  jonathanchoo  
     172 天前
  @IRuNamu 展开说说
  gdyong
      18
  gdyong  
     172 天前 via Android
  咪书?
  pendulum
      19
  pendulum  
     172 天前   ❤️ 1
  潮汕人最喜欢搞小团体
  janda
      20
  janda  
     172 天前
  你们潮汕真的是八个音吗?
  yuedingwangji
      22
  yuedingwangji  
     172 天前
  怎么,是要组群么
  xinh
      23
  xinh  
     171 天前 via iPhone
  爱做年
  cqs
      24
  cqs  
  OP
     150 天前 via Android
  @IRuNamu 为什么?
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   3928 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 27ms · UTC 09:59 · PVG 17:59 · LAX 02:59 · JFK 05:59
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.