V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
liuchengfeng1
V2EX  ›  生活

有认识在华阳附近的旧房改造装修公司吗?

 •  
 •   liuchengfeng1 · 314 天前 · 1028 次点击
  这是一个创建于 314 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  在华阳买了一个站地面积 68 平方的二手房,想重新翻新下。希望有推荐旧房改造的小伙伴,手上资金有限,帮帮底城人😂

  18 条回复    2021-12-03 10:22:42 +08:00
  yyminmax
      1
  yyminmax  
     314 天前
  有钱。
  ZHanYao
      2
  ZHanYao  
     314 天前
  算占地面积的,这是买了一栋吗
  daliusu
      3
  daliusu  
     314 天前
  华阳哪有这样的,不都是小区了吗?难道是华阳地铁站朝广都走的那几栋农民房一样的?
  liuchengfeng1
      4
  liuchengfeng1  
  OP
     314 天前
  @ZHanYao 是套内面积啊,就是脚能站的面积
  liuchengfeng1
      5
  liuchengfeng1  
  OP
     314 天前
  @daliusu 不是哇
  liuchengfeng1
      6
  liuchengfeng1  
  OP
     314 天前
  @yyminmax 有钱就不得买二手房呀
  bixchen
      7
  bixchen  
     314 天前
  不一定要附近的,装修公司全城施工。如果全部翻新的话一般十万出头搞得下来
  mouyase
      8
  mouyase  
     314 天前 via Android
  华阳这买的,花了多少钱哇
  liuchengfeng1
      9
  liuchengfeng1  
  OP
     314 天前
  @bixchen 十万吓人哦,没那么多
  liuchengfeng1
      10
  liuchengfeng1  
  OP
     314 天前
  @mouyase 不好意思说,底城人买的你觉得呢
  christin
      11
  christin  
     314 天前 via iPhone
  没钱也有没钱的装法,地板砖重新铺,墙重新刷一遍,灯光好好走一下。也花不了多少钱
  ZHanYao
      12
  ZHanYao  
     313 天前
  装修完觉得师傅不错的可以介绍一下,我也处在待装修状态
  liuchengfeng1
      13
  liuchengfeng1  
  OP
     312 天前
  @christin 也是哦,还要改水电
  liuchengfeng1
      14
  liuchengfeng1  
  OP
     312 天前
  @ZHanYao 在哪里啊,目前找的都是装修公司
  liuchengfeng1
      15
  liuchengfeng1  
  OP
     307 天前
  @ZHanYao 找了一个,要不要介绍给你。今天才开始
  liuchengfeng1
      16
  liuchengfeng1  
  OP
     304 天前
  ------------------------记录房子一哈---------------------------
  liuchengfeng1
      18
  liuchengfeng1  
  OP
     304 天前
  算了,不能显示图片
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1374 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 43ms · UTC 00:16 · PVG 08:16 · LAX 17:16 · JFK 20:16
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.