V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
yongliang
V2EX  ›  MacBook Pro

2014 款的 MacBook Pro 充电器快要挂了,是买个新的,还是用 type-c 转 MagSafe 2?

 •  1
   
 •   yongliang · 97 天前 · 506 次点击
  这是一个创建于 97 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  有没有推荐的 type-c 转 MagSafe 2 线呢?
  5 条回复    2021-10-20 12:14:47 +08:00
  Elix
      1
  Elix  
     97 天前   ❤️ 1
  我好像有个闲置的,你要么
  Elix
      2
  Elix  
     97 天前
  送给你,邮费自理
  yongliang
      3
  yongliang  
  OP
     97 天前 via Android
  @Elix 谢谢,怎么联系呢
  Elix
      4
  Elix  
     97 天前
  @yongliang base64 解码
  vx: ZWxpeHpoYW5n
  Elix
      5
  Elix  
     97 天前
  或者你留个联系方式,我顺丰到付
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1341 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 21ms · UTC 23:45 · PVG 07:45 · LAX 15:45 · JFK 18:45
  ♥ Do have faith in what you're doing.