V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
xu2060
V2EX  ›  天津

天津有没有找工作 技术交流的群?

 •  
 •   xu2060 · 175 天前 · 474 次点击
  这是一个创建于 175 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  求加,可以互相推荐,互相帮助
  目前尚无回复
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2419 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 18ms · UTC 15:27 · PVG 23:27 · LAX 07:27 · JFK 10:27
  ♥ Do have faith in what you're doing.