V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
探索世界的好奇心万岁
cutemurphy2000
V2EX  ›  分享发现

做了个智能 hello kitty 已经全面支持语音对话

 •  
 •   cutemurphy2000 · 265 天前 · 805 次点击
  这是一个创建于 265 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  ~ 可以陪玩成语接龙 打情骂俏的那种

  第 1 条附言  ·  264 天前
  3 条回复    2021-05-02 19:59:14 +08:00
  whileFalse
      1
  whileFalse  
     265 天前
  hello kitty 打情骂俏不觉得违和吗
  abc11
      2
  abc11  
     265 天前 via Android
  @whileFalse 儿 童 邪 典
  cutemurphy2000
      3
  cutemurphy2000  
  OP
     264 天前
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2594 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 19ms · UTC 09:37 · PVG 17:37 · LAX 01:37 · JFK 04:37
  ♥ Do have faith in what you're doing.