V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
cyang
V2EX  ›  生活

zhuzhezhe 你还在吗?

 •  
 •   cyang · 2021-04-20 23:22:06 +08:00 via iPhone · 3124 次点击
  这是一个创建于 1095 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  @zhuzhezhe 你还在吗?看到你最后的留言是 19 年 6 月份,但还是想看到你告诉我,“你还活着”。

  7 条回复    2021-04-22 18:50:59 +08:00
  mimzy
      1
  mimzy  
     2021-04-20 23:27:30 +08:00   ❤️ 4
  MakeItGreat
      2
  MakeItGreat  
     2021-04-20 23:28:14 +08:00 via Android
  之前有人问过,那时候他还活着,只是不出现在这里了
  MakeItGreat
      3
  MakeItGreat  
     2021-04-20 23:29:59 +08:00 via Android
  感谢楼上大佬,https://github.com/shiniao
  他活得好好的
  谁给他发个邮件吧,让他回来说一下
  cyang
      4
  cyang  
  OP
     2021-04-20 23:37:20 +08:00 via iPhone
  @mimzy 感谢 活着就好!
  psyer
      5
  psyer  
     2021-04-21 01:03:10 +08:00 via Android
  活着就很好。
  WeaPoon
      6
  WeaPoon  
     2021-04-21 01:08:41 +08:00
  去年年底的时候也想起来这个事,活着就好。
  pkwenda
      7
  pkwenda  
     2021-04-22 18:50:59 +08:00
  @MakeItGreat #3 404
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   实用小工具   ·   2952 人在线   最高记录 6543   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 27ms · UTC 08:28 · PVG 16:28 · LAX 01:28 · JFK 04:28
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.