V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
lingyi95
V2EX  ›  文学

西山拾遗

 •  
 •   lingyi95 · 2021-04-15 21:07:24 +08:00 · 732 次点击
  这是一个创建于 481 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  纯原创无任何推广,在这里分享一下,原创古诗词,不知大家觉得如何

  https://mp.weixin.qq.com/s/7mbMN7qf8TrV7h1UcGVU2Q

  13 条回复    2021-04-16 12:49:27 +08:00
  lingyi95
      1
  lingyi95  
  OP
     2021-04-15 21:17:17 +08:00 via iPhone
  若批评不自由,则完美无意义。
  lingyi95
      2
  lingyi95  
  OP
     2021-04-15 21:17:32 +08:00 via iPhone
  若批评不自由,则赞美无意义。
  wangkun025
      3
  wangkun025  
     2021-04-15 21:34:32 +08:00
  能不能
  好好
  说话

  我累了,不想读需要读几遍才能看懂的。
  lingyi95
      4
  lingyi95  
  OP
     2021-04-15 21:44:04 +08:00 via iPhone
  lingyi95
      5
  lingyi95  
  OP
     2021-04-15 21:45:19 +08:00 via iPhone
  @wangkun025 是现代的节奏太快了,应该学会让自己慢下来。
  wangkun025
      6
  wangkun025  
     2021-04-15 21:50:29 +08:00
  @lingyi95 好的。谢谢。
  abersheeran
      7
  abersheeran  
     2021-04-15 22:20:37 +08:00
  翻到自己九年前的诗词,应该别有一番风味吧。不知心境变否?
  lingyi95
      8
  lingyi95  
  OP
     2021-04-15 22:36:11 +08:00 via iPhone
  @abersheeran 时过境迁,物是人非。景还是那个景,人已经变了,但是看着这个文字,自己还是能够一幕幕画面浮过的,别人可能很难有这种共鸣。
  hertzry
      9
  hertzry  
     2021-04-15 23:29:54 +08:00 via Android
  感觉楼主还是有功底的。梦回 9 年前,社会还没有现在这般浮躁。
  lingyi95
      10
  lingyi95  
  OP
     2021-04-15 23:52:02 +08:00 via iPhone
  @hertzry 高三,不经世事,年少轻狂。
  Meowzilla
      11
  Meowzilla  
     2021-04-16 01:04:17 +08:00 via iPhone
  读到的都是焦虑和急躁
  lingyi95
      12
  lingyi95  
  OP
     2021-04-16 01:15:30 +08:00 via iPhone
  @Meowzilla 应该是一些小烦忧。
  hertzry
      13
  hertzry  
     2021-04-16 12:49:27 +08:00 via Android
  可以看看 B 站 Up 主有山先生。
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   3507 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 32ms · UTC 05:24 · PVG 13:24 · LAX 22:24 · JFK 01:24
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.