V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
V2EX 提问指南
gouchaoer2
V2EX  ›  问与答

很久不登陆的自己的网站,发现图片被改成了广告,这是啥原理?

 •  
 •   gouchaoer2 · 2020-11-24 11:06:53 +08:00 · 1984 次点击
  这是一个创建于 427 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  我域名已经备案且放阿里云上了,没过期,这是啥原理?  10 条回复    2020-11-24 13:07:42 +08:00
  zxCoder
      1
  zxCoder  
     2020-11-24 11:11:13 +08:00
  图床?
  gouchaoer2
      2
  gouchaoer2  
  OP
     2020-11-24 11:16:08 +08:00
  @zxCoder 我图片放自己服务器了,没用图床
  GetMoney
      3
  GetMoney  
     2020-11-24 11:18:47 +08:00
  http://blog.qsalg.com/

  用的七牛云?
  gouchaoer2
      4
  gouchaoer2  
  OP
     2020-11-24 11:21:06 +08:00
  @GetMoney 没,你咋把我查出来了,吓
  di1012
      5
  di1012  
     2020-11-24 11:24:19 +08:00
  服务器被爆了吧
  GetMoney
      6
  GetMoney  
     2020-11-24 11:28:06 +08:00
  @gouchaoer2
  你服务器上开启重定向或者反向代理了?全部跑 myqsmy.com 上去了,myqsmy.com 域名已过期
  GetMoney
      7
  GetMoney  
     2020-11-24 11:30:58 +08:00
  @gouchaoer2
  感觉应该是你之前使用 myqsmy 域名的时候开启了防盗链造成的。检查一下吧。
  gouchaoer2
      8
  gouchaoer2  
  OP
     2020-11-24 11:54:57 +08:00
  @GetMoney 懂了,3q
  gzlock
      9
  gzlock  
     2020-11-24 12:02:08 +08:00 via iPhone
  所以是怎么查出来楼主的域名的🤔
  kings0527
      10
  kings0527  
     2020-11-24 13:07:42 +08:00
  @gzlock
  google gouchaoer
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2594 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 22ms · UTC 14:16 · PVG 22:16 · LAX 06:16 · JFK 09:16
  ♥ Do have faith in what you're doing.