V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
lllllliu
V2EX  ›  机器学习

初入机器学习,询问前辈点思路。

 •  
 •   lllllliu · 2020-11-11 11:18:08 +08:00 · 1679 次点击
  这是一个创建于 392 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  输入: input = [1,2,3,4,5,6,7,8,9, ... , n] 一维数据

  输出: output = [
  [a1,a2,a3],
  [b1,b2,b3],
  [c1,c2,c3],
  [n1,n2,n3],
  ...
  ]
  判断结果
  res = fn(a1,a2,a3)+fn(b1,b2,b3)+fn(c1,c2,c3) ... fn(n1,n2,n3) = [1,2,3,4,5,6....,n]
  使用最小误差 input res

  这是大概思路,但是还是不知道怎么选择模型 QAQ 。。
  2 条回复    2020-11-12 09:31:25 +08:00
  TimePPT
      1
  TimePPT  
     2020-11-11 18:31:37 +08:00 via Android   ❤️ 1
  回归模型,最小残差?
  lllllliu
      2
  lllllliu  
  OP
     2020-11-12 09:31:25 +08:00
  @TimePPT 总感觉我思路错了,QAQ
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   4314 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 21ms · UTC 06:14 · PVG 14:14 · LAX 22:14 · JFK 01:14
  ♥ Do have faith in what you're doing.