V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
Dive into HTML5
http://diveintohtml5.org/
liduanjie
V2EX  ›  HTML

请问下网易运音乐网页版的滚动条是如何隐藏的?

 •  
 •   liduanjie · 2020-09-07 10:47:49 +08:00 · 2043 次点击
  这是一个创建于 503 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  有没有大佬指教一下, 就是播放列表里面的滚动条。原生的滚动条太丑了。。

  4 条回复    2020-09-07 11:32:00 +08:00
  tanranran
      1
  tanranran  
     2020-09-07 10:51:16 +08:00
  ::-webkit-scrollbar {
  display: none; /* Chrome Safari */
  }
  wht0522
      2
  wht0522  
     2020-09-07 11:02:12 +08:00
  liduanjie
      3
  liduanjie  
  OP
     2020-09-07 11:22:28 +08:00
  @tanranran
  @wht0522 多谢大佬
  liduanjie
      4
  liduanjie  
  OP
     2020-09-07 11:32:00 +08:00
  @tanranran
  @wht0522 我发现很神奇的是网易云的滚动是不用绝对定位,left top 这些,不知道怎么做到。
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1283 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 22ms · UTC 23:53 · PVG 07:53 · LAX 15:53 · JFK 18:53
  ♥ Do have faith in what you're doing.