V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
v21an
V2EX  ›  重庆

有没有远程在家办公的公司?

 •  
 •   v21an · 2020-04-09 11:39:00 +08:00 · 1840 次点击
  这是一个创建于 603 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  推荐一个。
  目前尚无回复
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1032 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 21ms · UTC 22:52 · PVG 06:52 · LAX 14:52 · JFK 17:52
  ♥ Do have faith in what you're doing.