V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
lizishushu
V2EX  ›  互联网

牛必得网站搜索 我开发的网站搜索引擎 大家去体验下

 •  
 •   lizishushu · 2019-12-25 10:27:25 +08:00 · 1820 次点击
  这是一个创建于 761 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  网址是: https://www.niubide.com/ ; 我开发这个,主要是因为,平时想通过百度搜狗等通用搜索来找一些网站,很多结果都是内容和广告 ,想专门找网站感觉很麻烦,所以就自己开发了一个。希望大家前去体验一下,然后给我留言,提点意见,帮助我改进。O(∩_∩)O~~

  2 条回复    2019-12-26 00:11:57 +08:00
  whl619969187
      1
  whl619969187  
     2019-12-25 15:35:46 +08:00
  有没有敏感过滤啊?
  lizishushu
      2
  lizishushu  
  OP
     2019-12-26 00:11:57 +08:00
  做了部分的,还有其他的,发生一个就过滤一个
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1408 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 29ms · UTC 23:49 · PVG 07:49 · LAX 15:49 · JFK 18:49
  ♥ Do have faith in what you're doing.