V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
yaobrowser1
V2EX  ›  二手交易

迫于生活压力,出种牙发票。。。有要的吗?

 •  1
   
 •   yaobrowser1 · 2019-12-18 19:21:39 +08:00 · 347 次点击
  这是一个创建于 1074 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  种牙发票有要的吗?

  8 条回复    2019-12-19 11:47:47 +08:00
  varint
      1
  varint  
     2019-12-18 23:13:18 +08:00 via iPhone
  活久见。。
  linshuizhaoying
      2
  linshuizhaoying  
     2019-12-19 09:10:00 +08:00
  666
  yaobrowser1
      3
  yaobrowser1  
  OP
     2019-12-19 10:12:47 +08:00
  @varint
  @linshuizhaoying 哈哈,碰碰运气 万一卖出去呢。。。。
  root8080
      4
  root8080  
     2019-12-19 11:08:39 +08:00
  这都行? 哈哈哈
  hdlz
      5
  hdlz  
     2019-12-19 11:12:02 +08:00
  那是不是已经开出抬头了?
  yaobrowser1
      6
  yaobrowser1  
  OP
     2019-12-19 11:17:18 +08:00
  @hdlz 没开抬头呢?
  yaobrowser1
      7
  yaobrowser1  
  OP
     2019-12-19 11:18:19 +08:00
  @hdlz MTgyMTExOTQ5NTk= 感兴趣可以加我 wx
  yaobrowser1
      8
  yaobrowser1  
  OP
     2019-12-19 11:47:47 +08:00
  可以开成 医疗服务治疗费
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2887 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 34ms · UTC 05:54 · PVG 13:54 · LAX 21:54 · JFK 00:54
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.