首页   注册   登录
V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
Totoria
V2EX  ›  macOS

版本 Catalina,系统经常五国 附上错误报告,求教

 •  
 •   Totoria · 93 天前 · 1683 次点击
  这是一个创建于 93 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  刚升级的时候反而没有遇到问题,上次出差时候用了几天都很正常
  前几天拿回家后出现 1、2 次五国没有在意 现在又出差拿出去了
  今天用了一下午五国大概 6、7 次

  常规办法比如重置 PRAM 试过了,也跑了一下 Apple 的硬件检测,显示没发现问题 不知道做不做得准?
  安全模式下也会五国 有时候好几个小时没有 有时候开机放一会就五国了

  酒店网络状况感觉不好 感觉很难重装 也没有带 u 盘之类的东西
  姑且问一下,我听说 Catalina 升级后系统盘独立了,如果我现在重装,资料会消失吗?

  谢谢回答

  错误报告如下,这个是系统自带的 panic 报告
  panic(cpu 0 caller 0xffffff800cb8b188): "cluster_push_err: Expected NULL cl_scmap\n"@/BuildRoot/Library/Caches/com.apple.xbs/Sources/xnu/xnu-6153.11.26/bsd/vfs/vfs_cluster.c:5696
  mp = 0xffffff802cfe16e0, phys = 0x1f20806e0, prev (0xb: 0xff939000-0xff969000)
  vp = 0xffffff8042d57d00, phys = 0x2fa76ad00, prev (0xb: 0xff939000-0xff969000)
  0xffffff802cfe0000: dgAAAH0AAACHAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAICAHh8JBw4AJgAAAggAaDghE6AQIDQoNaLxiCihAyqoCiwAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAICAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAKDxaPgBAQECABCiEICAAAAEAABAADAAAMAAFn0AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABpIy2A////AAACAP8PAACTXgAAECMFAAAAACH/////PwAAAACYIC2A////AKQgLd8/8AmA+P0sOGFADenUAABAgr+NYEn6LAARt0wgqCAt8AL+LAHQgASAAN2AABAAAAAAEAAJgkYHYIUeB54AOgKp/CcAaFEEIwEAAAD89/wiBQAAARkAAAAB0IAEYXBmcy9kZXYvZGlzazFzNQDAHi2A////AAAABAABAAAAEAAAAACAAAAAACEApyAtAwAAAMCYIC2A////AA3+LMwAAAzpBg7u7u7u7gwOAEAA5OAA7v7uTwAAAAAgAAgCAdy8ORYI8D+A//83gAP8AgEMABAICPA/gAvwP4BDBBIAAQAA
  0xffffff802cfe1000: IUMAAAAAAgDABQAAAgDEBSAAAADIBSAAAADMBQAAAgDQBQAAAgDUBf8PAADYBQACAADcBSAAAADgBQEAAADkBQAAACEoBv////9EBsAEXSyQBoD///+UBgIAAACwBv/////cBgAh/izgBoD////kBoD4/SzoBoD////sBiYJAwDwBv////8EB0CCv40IB3////8MB2BJ+iwQB4D///8UBwCjIC0YB4D///8cBwAg7lYgB4D///8kByB91UIoB4D///8sBwBy1UIwB4D///80ByCuIC04B4D///88B0AX/ixIB4D///9MBwCQkARQB0AQ3YBUBxAAAABcBwAQAABkBwAAEABoBwmCRgdwB6DicAJ4B5f9OQKAB2mf1QSIB2hRBCOQBwEAAACUB/Vj8iKYBwEAAACcBwQAAAGgBxkAAACkBwGQkASsB2FwZnO0By9TeXPEB3RlbS/IB1ZvbHXMB21lcy/QB0RhdGHUBwAAAC+sC1N5c3SwC2VtL1a0C29sdW24C2VzL0S8C2F0YQDACy9kZXbECy9kaXPIC2sxczHMCwEAAADEDwCQHS3YD4D////cDwAAAATgDwAAAATkDwABAADoDwABAADsDwAQAADwDwAQAAD0DwMAAAD4DwAQAAD8DwAA
  0xffffff802cfe2000: lgAAAJ8AAACsAAAA4QFhAgAgohCAQBAxhsOCQYpRotKCgxo/qIJqwIIqICMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgLCwoAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABCAwBofFi8OACYAAAEJAVg0IRMgIAAECgdq/YgooQcqqAY8CAYCAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgICAgAAAgACTXgAAtN4FAAAAACH/////AKIgLQMAAAAAwSUtAK4gLf/WHAoAcPY+AAAAAmDu/SzgFv4sgP///wcAAABAgr+NYEn6LABuKC0A2UoyIGkoLVAh/iwAkJAEQBHdgAAQAAAAABAACYJGB+aAPgc3UzoCIwEIAGhRBCMBAAAABgAAARkAAABhcGZzL3ByaXZhdGUvdmFyL3ZtAC92YXIvdm0AL2Rldi9kaXNrMXM0APAcLQAAAAQAAQAAABAAAAAAgABwPQAAlPUIAAAAACEDAAAAQM8lLW6wQQrGKXQdk+7/wAcg/gdAgr+NYEn6LAC3hVVgK/4sAJCQBAAA3YEAEAAAAAAQAAmCRgcQrEAHOFM6AvnVBQBoUQQjAQAAAAgAAAEZAAAAYXBmcy9Wb2x1bWVzL1JlY292ZXIAAC9Wb2x1bWVzL1JlY2924OAA6Q7u7uDu7u4unmEA70AABADv5O7r6+7g4G7uBh4ADwAAACEgAMkCHgCbA24BAvwPOP//DThglRUAAwCEAAIQ+j8AAr45gANkAQL8/zeAww04ArGUBwAA
  Backtrace (CPU 0), Frame : Return Address
  0xffffff9220f7b9d0 : 0xffffff800c93f98b
  0xffffff9220f7ba20 : 0xffffff800ca76c15
  0xffffff9220f7ba60 : 0xffffff800ca6861e
  0xffffff9220f7bab0 : 0xffffff800c8e6a40
  0xffffff9220f7bad0 : 0xffffff800c93f077
  0xffffff9220f7bbd0 : 0xffffff800c93f45b
  0xffffff9220f7bc20 : 0xffffff800d0d2d89
  0xffffff9220f7bc90 : 0xffffff800cb8b188
  0xffffff9220f7bd00 : 0xffffff7f8db0b754
  0xffffff9220f7bd70 : 0xffffff7f8db3a8de
  0xffffff9220f7bda0 : 0xffffff800cb94465
  0xffffff9220f7be50 : 0xffffff7f8db36e61
  0xffffff9220f7bea0 : 0xffffff800cba609a
  0xffffff9220f7bec0 : 0xffffff800cb94106
  0xffffff9220f7bf30 : 0xffffff800cba5fa7
  0xffffff9220f7bf40 : 0xffffff800cf9b999
  0xffffff9220f7bfa0 : 0xffffff800c8e7206
  Kernel Extensions in backtrace:
  com.apple.filesystems.apfs(1412.11.7)[B26D7DE6-BE2D-3E44-B334-1346AEC6C3BB]@0xffffff7f8dad6000->0xffffff7f8dbfafff
  dependency: com.apple.kec.corecrypto(1.0)[263BCEB0-E4C5-3540-9E03-CC1F0A4D5BDF]@0xffffff7f8d29f000
  dependency: com.apple.driver.AppleEffaceableStorage(1.0)[D4D0276C-28F7-3878-AC53-86A1134225E0]@0xffffff7f8da82000
  dependency: com.apple.iokit.IOStorageFamily(2.1)[CAC103D2-4533-3A81-8190-D0133B4F8626]@0xffffff7f8d265000

  BSD process name corresponding to current thread: launchd

  Mac OS version:
  19A602

  Kernel version:
  Darwin Kernel Version 19.0.0: Wed Sep 25 20:18:50 PDT 2019; root:xnu-6153.11.26~2/RELEASE_X86_64
  Kernel UUID: 70EDD61F-86EE-3E1B-873F-98D909B78160
  Kernel slide: 0x000000000c600000
  Kernel text base: 0xffffff800c800000
  __HIB text base: 0xffffff800c700000
  System model name: MacBookPro13,3 (Mac-A5C67F76ED83108C)
  System shutdown begun: NO
  Panic diags file available: YES (0x0)

  System uptime in nanoseconds: 24211387275316
  last loaded kext at 12291112892135: >!AXsanScheme 3 (addr 0xffffff7f8ff7a000, size 32768)
  last unloaded kext at 12480280308670: >!AXsanScheme 3 (addr 0xffffff7f8ff7a000, size 32768)
  loaded kexts:
  org.virtualbox.kext.VBoxNetAdp 5.2.14
  org.virtualbox.kext.VBoxNetFlt 5.2.14
  org.virtualbox.kext.VBoxUSB 5.2.14
  org.virtualbox.kext.VBoxDrv 5.2.14
  com.netease.nemu.kext.NemuDrv 15.2.97
  @kext.AMDFramebuffer 3.0.0
  @kext.AMDRadeonX4000 3.0.0
  @kext.AMDRadeonServiceManager 3.0.0
  >!AGraphicsDevicePolicy 4.1.46
  >AudioAUUC 1.70
  @AGDCPluginDisplayMetrics 4.1.46
  @fileutil 20.036.15
  >!AHV 1
  |IOUserEthernet 1.0.1
  |IO!BSerialManager 7.0.0f8
  >pmtelemetry 1
  >!AUpstreamUserClient 3.6.8
  >AGPM 111.1.18
  >!APlatformEnabler 2.7.0d0
  >X86PlatformShim 1.0.0
  @Dont_Steal_Mac_OS_X 7.0.0
  >!A!ISKLGraphics 14.0.0
  >AGDCBacklightControl 4.1.46
  >!AHDA 283.14
  >!AThunderboltIP 3.1.3
  @kext.AMD9500!C 3.0.0
  >!AHIDALSService 1
  >eficheck 1
  >!A!ISlowAdaptiveClocking 4.0.0
  >!AMuxControl 4.1.46
  >SMCMotionSensor 3.0.4d1
  >!A!IPCHPMC 2.0.1
  >!AGFXHDA 100.1.421
  >!AEmbeddedOSSupportHost 1
  >AirPort.BrcmNIC 1400.1.1
  >!A!ISKLGraphicsFramebuffer 14.0.0
  >!AMCCSControl 1.12
  @filesystems.autofs 3.0
  >!AVirtIO 1.0
  @filesystems.hfs.kext 522.0.9
  @!AFSCompression.!AFSCompressionTypeDataless 1.0.0d1
  @BootCache 40
  @!AFSCompression.!AFSCompressionTypeZlib 1.0.0
  >!ATopCaseHIDEventDriver 153
  @filesystems.apfs 1412.11.7
  @private.KextAudit 1.0
  >!ASmartBatteryManager 161.0.0
  >!AACPIButtons 6.1
  >!ARTC 2.0
  >!ASMBIOS 2.1
  >!AACPIEC 6.1
  >!AAPIC 1.7
  $!AImage4 1
  @nke.applicationfirewall 302
  $TMSafetyNet 8
  @!ASystemPolicy 2.0.0
  |EndpointSecurity 1
  @kext.AMDRadeonX4100HWLibs 1.0
  @kext.AMDRadeonX4000HWServices 3.0.0
  |IOUSBUserClient 900.4.2
  |IOAVB!F 800.17
  >!ASSE 1.0
  >DspFuncLib 283.14
  @kext.OSvKernDSPLib 529
  @!AGPUWrangler 4.1.46
  >!ABacklightExpert 1.1.0
  >!AHDA!C 283.14
  |IOHDA!F 283.14
  |IOSlowAdaptiveClocking!F 1.0.0
  >!AGraphicsControl 4.1.46
  @plugin.IOgPTPPlugin 800.14
  |IOEthernetAVB!C 1.1.0
  |IOAudio!F 300.2
  @vecLib.kext 1.2.0
  |IONDRVSupport 558.3
  |IO!BHost!CUARTTransport 7.0.0f8
  |IO!BHost!CTransport 7.0.0f8
  >!A!ILpssUARTv1 3.0.60
  >!A!ILpssUARTCommon 3.0.60
  >!AOnboardSerial 1.0
  |IO80211!F 1200.12.2b1
  >mDNSOffloadUserClient 1.0.1b8
  >corecapture 1.0.4
  |IOSkywalk!F 1
  @kext.AMDSupport 3.0.0
  @!AGraphicsDeviceControl 4.1.46
  |IOAccelerator!F2 438.1.23
  >X86PlatformPlugin 1.0.0
  >IOPlatformPlugin!F 6.0.0d8
  >!ASMBus!C 1.0.18d1
  |IOGraphics!F 558.3
  @kext.triggers 1.0
  >usb.cdc.ncm 5.0.0
  >usb.!UiBridge 1.0
  >usb.cdc 5.0.0
  >usb.networking 5.0.0
  >usb.!UHostCompositeDevice 1.2
  |IOSerial!F 11
  |IOSurface 269.6
  @filesystems.hfs.encodings.kext 1
  >!AActuatorDriver 3400.35
  >!AHIDKeyboard 209
  >!AHS!BDriver 153
  >IO!BHIDDriver 7.0.0f8
  |IO!B!F 7.0.0f8
  |IO!BPacketLogger 7.0.0f8
  >!AMultitouchDriver 3400.35
  >!AInputDeviceSupport 3400.27
  >!AHSSPIHIDDriver 58
  >!AThunderboltDPInAdapter 6.2.3
  >!AThunderboltDPAdapter!F 6.2.3
  >!AThunderboltPCIDownAdapter 2.5.2
  >!AHSSPISupport 58
  >!A!ILpssSpi!C 3.0.60
  |IONVMe!F 2.1.0
  >!AThunderboltNHI 5.5.8
  >!AHPM 3.4.4
  |IOThunderbolt!F 7.4.5
  >!A!ILpssI2C!C 3.0.60
  >!A!ILpssDmac 3.0.60
  >!A!ILpssGspi 3.0.60
  >!A!ILpssI2C 3.0.60
  >usb.!UXHCIPCI 1.2
  >usb.!UXHCI 1.2
  |IOUSB!F 900.4.2
  >!AEFINVRAM 2.1
  >!AEFIRuntime 2.1
  |IOSMBus!F 1.1
  |IOHID!F 2.0.0
  $quarantine 4
  $sandbox 300.0
  @kext.!AMatch 1.0.0d1
  >DiskImages 493.0.0
  >!AFDEKeyStore 28.30
  >!AEffaceable!S 1.0
  >!AKeyStore 2
  >!UTDM 489.11.2
  |IOSCSIBlockCommandsDevice 422.0.2
  >!ACredentialManager 1.0
  >KernelRelayHost 1
  >!ASEPManager 1.0.1
  >IOSlaveProcessor 1
  |IOTimeSync!F 800.14
  |IONetworking!F 3.4
  |IOUSBMass!SDriver 157.11.2
  |IOSCSIArchitectureModel!F 422.0.2
  |IO!S!F 2.1
  |IOUSBHost!F 1.2
  >!UHostMergeProperties 1.2
  >usb.!UCommon 1.0
  >!ABusPower!C 1.0
  |CoreAnalytics!F 1
  >!AMobileFileIntegrity 1.0.5
  @kext.CoreTrust 1
  |IOReport!F 47
  >!AACPIPlatform 6.1
  >!ASMC 3.1.9
  >watchdog 1
  |IOPCI!F 2.9
  |IOACPI!F 1.4
  @kec.pthread 1
  @kec.Libm 1
  @kec.corecrypto 1.0
  5 回复  |  直到 2019-11-02 23:11:22 +08:00
  cattyhouse
      1
  cattyhouse   93 天前   ♥ 1
  看 bactrace, 应该是文件系统故障.

  Kernel Extensions in backtrace:
  com.apple.filesystems.apfs(1412.11.7)[B26D7DE6-BE2D-3E44-B334-1346AEC6C3BB]@0xffffff7f8dad6000->0xffffff7f8dbfafff

  可行的解决方法:

  sudo diskutil verifydisk disk0
  sudo diskutil repairdisk disk0
  cattyhouse
      2
  cattyhouse   93 天前   ♥ 1
  “如果我现在重装,资料会消失吗?”

  不会, 重装的时候, 不要格式化磁盘.
  Totoria
      3
  Totoria   93 天前
  @cattyhouse 谢谢你的回答 我尝试一下你的办法
  Totoria
      4
  Totoria   92 天前
  回报一下情况 经历了磁盘修复 磁盘检测等方法 还是没好
  因为到国外了可以正常从苹果服务器下东西了,昨晚选择在线覆盖安装系统
  能不能好还有待测试。。
  Totoria
      5
  Totoria   87 天前
  覆盖安装后依然存在该问题
  格式化系统盘安装后还是存在该问题

  彻底删除所有盘符 再重新创建--安装系统后 才修复了
  仅供参考
  关于   ·   FAQ   ·   API   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2364 人在线   最高记录 5168   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.3 · 26ms · UTC 14:21 · PVG 22:21 · LAX 06:21 · JFK 09:21
  ♥ Do have faith in what you're doing.