V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
x1596357
V2EX  ›  免费赠送

免费送 9mm 厚笔记本光驱

 •  
 •   x1596357 · 2019-10-06 02:19:12 +08:00 via iPhone · 853 次点击
  这是一个创建于 1095 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  SATA 接口 9mm 笔记本可刻录光驱,笔记本加装 ssd 换下来的,付邮免费送。需要留言微信,不然最后也是扔掉而已,不想浪费。
  第 1 条附言  ·  2019-10-18 10:20:36 +08:00
  赠送结束
  9 条回复    2019-10-16 11:06:44 +08:00
  shmilyxd
      1
  shmilyxd  
     2019-10-06 09:38:02 +08:00 via iPhone
  光驱要了,给个联系方式呗
  x1596357
      2
  x1596357  
  OP
     2019-10-06 10:18:39 +08:00
  @shmilyxd wechat: Z3pfenp5Cg==
  buaishi
      3
  buaishi  
     2019-10-06 16:10:11 +08:00 via Android
  出了没
  x1596357
      4
  x1596357  
  OP
     2019-10-06 20:03:12 +08:00
  @buaishi 没,谁先联系就给谁吧。
  e3kiq0
      5
  e3kiq0  
     2019-10-15 14:13:18 +08:00
  @x1596357 送了么?
  x1596357
      6
  x1596357  
  OP
     2019-10-15 17:37:05 +08:00   ❤️ 1
  @e3kiq0 没有,要的联系我加微信
  AllenHua
      7
  AllenHua  
     2019-10-15 18:51:35 +08:00   ❤️ 1
  我好像还有两个光驱在吃灰,都是笔记本换下来的

  有需要联系:a0BoZWxsb2RrLmNu
  e3kiq0
      8
  e3kiq0  
     2019-10-16 10:13:35 +08:00
  @x1596357 微信加你了感谢 。。
  e3kiq0
      9
  e3kiq0  
     2019-10-16 11:06:44 +08:00
  @AllenHua 大哥,联系你了,感谢 。。
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   988 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 38ms · UTC 23:19 · PVG 07:19 · LAX 16:19 · JFK 19:19
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.