V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
knight0zh
V2EX  ›  求职

golang 求职,坐标:上海

 •  
 •   knight0zh · 2019-07-03 21:01:08 +08:00 · 3497 次点击
  这是一个创建于 1748 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  4 年多 php 后端开发经验
  0.5 年 golang 经验,写过项目
  希望转 golang 有意的可详聊
  wx:kkk_se7en
  mail: [email protected]
  8 条回复    2019-08-19 17:32:03 +08:00
  daquandiao2
      1
  daquandiao2  
     2019-07-03 22:16:46 +08:00 via Android
  jqnever
      2
  jqnever  
     2019-07-08 16:45:09 +08:00
  666
  knight0zh
      3
  knight0zh  
  OP
     2019-07-16 16:03:11 +08:00 via iPhone
  ggolang 工作这么难找吗
  knight0zh
      4
  knight0zh  
  OP
     2019-07-16 16:03:52 +08:00 via iPhone
  golang 工作这么难找吗
  Agusalia
      5
  Agusalia  
     2019-07-23 17:51:35 +08:00
  趣头条 qianmengqing ‘@qutoutiao.net
  huachi
      6
  huachi  
     2019-07-23 19:03:58 +08:00
  @knight0zh 米哈游了解一下~~ [email protected]
  knight0zh
      7
  knight0zh  
  OP
     2019-08-09 19:01:55 +08:00 via iPhone
  111
  knight0zh
      8
  knight0zh  
  OP
     2019-08-19 17:32:03 +08:00
  golang 工作这么难找吗
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   实用小工具   ·   1089 人在线   最高记录 6543   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 25ms · UTC 22:50 · PVG 06:50 · LAX 15:50 · JFK 18:50
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.