V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
di1012
V2EX  ›  剧集

这个故事排成电影会怎么样

 •  
 •   di1012 · 2019-01-11 11:14:38 +08:00 · 4412 次点击
  这是一个创建于 1919 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  知乎上看到的,感觉是个很不错的剧本啊

  http://www.7qizhi.com/blog-1756.html

  8 条回复    2019-01-12 18:54:58 +08:00
  x86
      1
  x86  
     2019-01-11 11:32:47 +08:00
  觉得全明星阵容都扶不起
  shuirong1997
      2
  shuirong1997  
     2019-01-11 12:16:50 +08:00 via Android
  故事不错!
  但恐怕过不了审
  tumbzzc
      3
  tumbzzc  
     2019-01-11 12:18:18 +08:00 via Android
  章口就来?章承恩同意了吗?
  580a388da131
      4
  580a388da131  
     2019-01-11 12:20:37 +08:00 via iPhone
  目前的审核只会给个胡编乱造的评语
  ljspython
      5
  ljspython  
     2019-01-11 16:52:07 +08:00
  梁凯华???
  mingyun
      6
  mingyun  
     2019-01-11 22:07:55 +08:00
  这哪是知乎的
  di1012
      7
  di1012  
  OP
     2019-01-12 17:31:47 +08:00 via Android
  @mingyun 来源知乎
  diyisoft
      8
  diyisoft  
     2019-01-12 18:54:58 +08:00 via iPhone
  故事不错!
  但恐怕过不了审+10086
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   实用小工具   ·   2682 人在线   最高记录 6543   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 28ms · UTC 09:41 · PVG 17:41 · LAX 02:41 · JFK 05:41
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.