V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
wuxianrui
V2EX  ›  iPhone

下个月会有 airpower 么

 •  
 •   wuxianrui · 2018-09-25 19:54:36 +08:00 · 1748 次点击
  这是一个创建于 1211 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  想弄个无线的充电器,不知道 airpower 还有没有了,主要是之前的手机,每个下面的插头都会坏,或者有没有什么好的推荐
  7 条回复    2018-09-26 14:14:02 +08:00
  agagega
      1
  agagega  
     2018-09-25 20:49:50 +08:00 via iPhone
  小道消息说是流产了
  harde
      2
  harde  
     2018-09-25 22:29:26 +08:00
  应该是流产了。

  至于无线充电器,我先头买的 Anker 的,现在买的话,小米的性价比应该最高了。
  zongren
      4
  zongren  
     2018-09-26 00:12:46 +08:00 via iPhone
  为啥一个无线充电器还会流产……
  sanddudu
      5
  sanddudu  
     2018-09-26 09:02:00 +08:00
  @zongren 之前传言说由于设计要求要放在任何位置都可以充电,所以在里面塞了很多线圈,但是又多了很多问题没办法解决
  Hancock
      6
  Hancock  
     2018-09-26 10:13:28 +08:00
  不会
  zongren
      7
  zongren  
     2018-09-26 14:14:02 +08:00
  @sanddudu 哦,原来这么复杂的
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   4492 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 23ms · UTC 02:32 · PVG 10:32 · LAX 18:32 · JFK 21:32
  ♥ Do have faith in what you're doing.