V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
xi_lin
V2EX  ›  精灵宝可梦

据说是新版 nearby 的测试界面

 •  
 •   xi_lin · 2016-08-09 13:11:19 +08:00 · 6465 次点击
  这是一个创建于 1945 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  目前尚无回复
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1352 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 19ms · UTC 17:56 · PVG 01:56 · LAX 09:56 · JFK 12:56
  ♥ Do have faith in what you're doing.