V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
LiYing2016
V2EX  ›  程序员

《Kotlin 语言参考文档 》 中文版 更新到了最新的 1.9.23 版

 •  
 •   LiYing2016 · 67 天前 · 1366 次点击
  这是一个创建于 67 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  《 Kotlin 语言参考文档 》 中文版 更新到了最新的 1.9.23 版

  https://kotlin.liying-cn.net/docs/reference_zh/about_translation.html

  11 条回复    2024-03-19 13:19:36 +08:00
  Arctic2021
      1
  Arctic2021  
     67 天前
  收藏了
  mangojiji
      2
  mangojiji  
     67 天前 via Android
  谢谢
  russ44
      3
  russ44  
     67 天前
  cool
  coffeelover
      4
  coffeelover  
     67 天前
  绑定!刚好最近感兴趣
  siweipancc
      5
  siweipancc  
     67 天前 via iPhone
  我在等他的实验功能落地,还有三方库兼容,看来是遥遥无期了
  xeneizes
      6
  xeneizes  
     67 天前
  收藏了
  wupher
      7
  wupher  
     67 天前
  收藏
  nian8
      8
  nian8  
     67 天前
  6
  HENQIGUAI
      9
  HENQIGUAI  
     67 天前
  收藏从未停止,学习从未开始。
  sickick
      10
  sickick  
     67 天前
  排版看着真的很舒服,想问下各位大佬 python 是否有类似的文档
  ErZhou
      11
  ErZhou  
     62 天前
  已收藏, 感谢
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   实用小工具   ·   4685 人在线   最高记录 6679   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 31ms · UTC 09:40 · PVG 17:40 · LAX 02:40 · JFK 05:40
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.