V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
wanqiuyao
V2EX  ›  Android

vivo 手机官网买碎屏险太贵了

 •  
 •   wanqiuyao · 68 天前 · 2560 次点击
  这是一个创建于 68 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  官网 2 年碎屏险要 279 元,建议闲鱼上找一找
  不出意外的话 158 元搞定
  14 条回复    2024-03-12 17:07:13 +08:00
  noble4cc
      1
  noble4cc  
     68 天前
  闲鱼上的也能在激活后购买吗
  wanqiuyao
      2
  wanqiuyao  
  OP
     68 天前
  激活 3 天内,我 17 点买的 13 分钟左右到账
  zhangsimon
      3
  zhangsimon  
     68 天前
  不错呀,感觉可以放心用裸机了
  wanqiuyao
      4
  wanqiuyao  
  OP
     68 天前
  @zhangsimon 可劲造
  AmaQuinton
      5
  AmaQuinton  
     68 天前
  我买的 vivo care 238 元,碎屏宝 1 年,电池换新 2 年
  wanqiuyao
      6
  wanqiuyao  
  OP
     68 天前
  @AmaQuinton 一起这么多?
  AmaQuinton
      7
  AmaQuinton  
     68 天前
  @wanqiuyao #6 是的,准备快到期时换下电池
  wanqiuyao
      8
  wanqiuyao  
  OP
     68 天前
  @AmaQuinton 你这更划算啊
  noble4cc
      9
  noble4cc  
     68 天前
  @wanqiuyao 能在官方后台查到吗
  wanqiuyao
      10
  wanqiuyao  
  OP
     68 天前
  @noble4cc 官方商城直接能看到生效
  Msxx
      11
  Msxx  
     68 天前
  所以 vivo 手机在哪买合适呢,听说线下的店比在官方和百亿补贴里还要便宜些。现在 x100pro 512g ,百亿补贴大概 4900
  ZTom
      12
  ZTom  
     67 天前
  延保 58 ,官网 120 好像
  flowerains
      13
  flowerains  
     67 天前
  买了钢化膜的,感觉没必要搞碎屏险
  wanqiuyao
      14
  wanqiuyao  
  OP
     67 天前
  @flowerains 我没买原厂膜
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   实用小工具   ·   2045 人在线   最高记录 6679   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 24ms · UTC 02:06 · PVG 10:06 · LAX 19:06 · JFK 22:06
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.